News

ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္ကေန ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အလြန္ရွားပါးေသာ ဧရာမငါးေတာက္တူ ငါးႀကီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္မွ ေရလုပ္သားမ်ား ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္ကေန ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ အလြန္ရွားပါးေသာ ဧရာမငါးေတာက္တူ ငါးႀကီး..

ျပည္ပေဈးကြက္တြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွသည့္ ငါးတစ္မ်ိဳးမွာ ေက်ာက္ငါး (grouper) သည္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ “ငါးဝက္မ” မ်ိဳးစိတ္ဝင္ ေက်ာက္ငါးကို ရခိုင္တြင္ ‘ငါးေတာက္တူ’ ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ေက်ာက္ငါးသည္ ေမြးျမဴေရး ငါးျဖစ္လည္း နာမည္ႀကီးၿပီး အရသာလည္း ထူးျခားေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ေက်ာက္ငါးမ်ားမွာ အေရခြံထူသလို ၎၏အေၾကးခြံ ေရာင္စုံအကြက္မ်ားမွာ လွပၾကပါသည္။

ေက်ာက္ငါးမ်ားမွာ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ကြၽန္းစုငယ္ႏွင့္ သႏၲာေက်ာက္မ်ားၾကား အစာရွာေဖြခိုေအာင္း ေနထိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕မွာ ဝါးေထာက္ေခ်ာက္ခ်ၿပီး ဖမ္းၾကသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ၇ေတာင္၊ ၈ေတာင္ ရွည္လ်ားသည့္ ျမႇဳံးျခင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ဆီခ်ကာ ေထာင္ဖမ္းၾကပါသည္။ ျမႇဳံးမွာ ႀကိမ္ႀကီးေတြကို သံဇကာျဖင့္ ထိန္းကြပ္ထားသည့္ ျခင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားမႈမွာ သင္ေပါင္းသားမ်ားကို ထည့္သုံးထားသျဖင့္ ထိုအသား၏ အနံ႔မွာ ငါးမ်ားကို စြဲေဆာင္ေစၿပီး ထိုအနံ႔ေနာက္သို႔ ငါးမ်ားလိုက္ရင္း ျမႇဳံးဝသို႔ ဝင္မိလွ်က္သားျဖစ္သျဖင့္ အဝင္ဝကိုလည္း အျပင္လွ်ာ ၊အတြင္းလွ်ာ သံဇကာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထား၍ ငါးမွာ ဝင္ၿပီးပါက ျပန္မထြက္လာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းပါက အားသာခ်က္မွာ အရွင္အတိုင္းဒဏ္ရာမရွိဘဲ ဖမ္းမိၾကၿပီး ဒိုင္မွာ ျပန္သြင္းရာတြင္ ေဈးေကာင္းရရွိၾကပါသည္။ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ဝယ္ယူသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။

ေက်ာက္ငါးသည္ အသားစားသတၱဝါျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးကန္သို႔ ထည့္မည္ဆိုပါက မ်ိဳးတူရာ အေကာင္ခ်င္းေ႐ြးထည့္ရပါသည္။ အ႐ြယ္စုံ၊ ငါးမ်ိဳးစုံထားလွ်င္ ငါးႀကီးမ်ားမွာ ငါးငယ္မ်ားကို စားပစ္လိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္မွ ဖမ္းယူရရွိေသာ ေက်ာက္ငါးမ်ားကို သဘာဝနည္းအတိုင္း ေမြးျမဴၾကသည္ဟု သိရၿပီး သဘာဝအတိုင္းေမြးျမဴရာတြင္ ငါးသားေပါက္စုေဆာင္းရသည့္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း စေမြးေမြးျခင္း (၆) လခန္႔အခ်ိန္ယူရၿပီး (၆)လအတြင္း အစာကို (၂) ရက္ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ ေကြၽးရပါသည္။ ေမြးျမဴၿပီး (၆) လခန္႔ၾကာပါက ေရာင္းတန္းဝင္ေသာ အ႐ြယ္အစားသို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

ေဈးႏႈန္းမွာ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အက်ိဳးအျမတ္အေနျဖင့္ ငါးအေသအေပ်ာက္နည္းလွ်င္ ပိုမိုရရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ရခိုင္၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစု၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်း႐ြာတို႔မွ ဖမ္းမိၾကေသာ ျပည္ပေဈးကြက္ဝင္ ေက်ာက္ငါးအရွင္မ်ားကို ရန္ကုန္သို႔ တင္ပို႔ၾကပါသည္။

ေက်ာက္ငါးမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ပြင့္လင္းရာသီ ေအာက္တိုဘာလမွ မိုးမက်မီ ဧၿပီလအထိသာ ေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ရွိၿပီး အေကာင္ေသးလွ်င္ ၃၅ က်ပ္သားမွ အေကာင္ႀကီးလွ်င္ ၁ ပိႆာေက်ာ္ထိ ပင္လယ္ျပင္မွ ဖမ္ဆီးရမိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရန္ကုန္သို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ေဖာ့ပုံးတစ္ပုံးလွ်င္ ေက်ာက္ငါးအရွင္ (၉) ပိႆာ ခန္႔ဝင္ဆန္႔ၿပီး ေရငန္ထည့္သြင္း၍ တင္ပို႔ၾကၿပီး ရန္ကုန္မွ တဆင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေက်ာက္ငါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ႀကီးဟင္းလ်ာမ်ားမွာ ေက်ာက္ငါးကင္၊ ေက်ာက္ငါးေပါင္း၊ ေက်ာက္ငါးခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္၊ ေသာက္ဆမ္း၊၊ အႂကြပ္ေၾကာ္၊ ေက်ာက္ငါးေခါင္း ဟင္းခ်ိဳ၊ အစိမ္းသုပ္၊ စြပ္ျပဳတ္၊ ေၾကာ္ခ်က္ ဟင္းလ်ာမ်ားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဟင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္ငါးကို ငါးေျခာက္ျပဳလုပ္၍ ေက်ာက္ငါး ငါးေျခာက္ဆားေပါ့မ်ားလည္း ေဈးေကာင္းၾကပါသည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ငါးမ်ားမွာ အရသာ ထူးျခားေကာင္းမြန္ၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ ငါးလည္းျဖစ္၊ ေမြးျမဴေရးငါးအျဖစ္လည္း ေမြးျမဴေနၾကေသာ ျပည္ပေဈးကြက္ဝင္ ငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာေရးသားလိုက္ရပါသည္။