ဗဟုသုတ

“ရေငုပ်သင်္ဘောအတွင်းပိုင်းမှာ မီးအနီရောင်ကိုပဲ အသုံးပြုကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း”

ေရငုပ္သေဘၤာအတြင္းပိုင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ မီးအနီေရာင္ကိုပဲအသုံးျပဳျကတာလဲ (ဘယ္လိုအေျခအေနေတြမွာသုံးတာလဲ)..???

ေရငုပ္သေဘၤာေတြမွာဘာေၾကာင့္မီးအနီေရာင္ကိုသုံးတာလဲ၊ဘယ္လိုအေျခအေနေတြမွာသုံးတာလဲေရငုပ္သေဘၤာတစ္စီး၏အတြင္းပိုင္းအလုပ္လုပ္ေဆာင္ပုံကိုအျပင္မွာမျမင္ဘူး၊မေတြ႕ဘူးခဲ့လ်င္၊သို႔မဟုတ္Youtubeကဲ့သို႔ေသာဗီဒီယိုဆိုက္မ်ား၌လည္းရွာေဖြေတြ႕ျမင္မႈမရွိႏိုင္ခဲ့ေစကာမူကမာၻေက်ာ္နာမည္ႀကီးေရငုပ္သေဘၤာဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ားကိုေတာ့ကြၽႏ္ုပ္တို႔ၾကည့္ဖူးၾကေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၎ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ရင္းႏွီးေနၾကဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ပယ္ရီစကုပ္တည္ရွိရာေရငုပ္သေဘၤာထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္း၊ေတာ္ပီဒိုမ်ားထားရွိရာအခန္းႏွင့္တခါတရံသေဘၤာသားမ်ားေနထိုင္မႈအခန္းတို႔သာျဖစ္သည္။အဆိုပါဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ေနၾကျဖစ္ေသာ္လည္းကြၽႏ္ုပ္တို႔သတိမထားမိသည္မွာေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၌မီးအနီေရာင္ကိုသုံးေနသည္ကိုသတိမထားမိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သာမန္အားျဖင့္ရန္သူစစ္ေရယာဥ္၊သို႔မဟုတ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံေနသည့္အခ်ိန္၌ေရငုပ္သေဘၤာပါတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုအခ်က္ေပးသည့္အေနျဖင့္မီးနီလင္းလာျခင္းကိုသတိျပဳမိၾကမည္သာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ထိုထက္ပို၍ကြၽႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုအေနျဖင့္စဥ္းစားၾကည့္ၾကမည္မဟုတ္သလိုသက္ဆိုင္ရာနားလည္သိတက္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းထူး၍ရွင္းျပထားျခင္းလည္းမရွိေပ။

ထိုအခ်က္သည္အေရးေပၚဆိုသည္ႏွင့္မီးေလာင္သည့္အခ်ိန္၊လူနာတင္ကားျဖတ္သြားသည့္အခ်ိန္၊အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္သြားလာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ရဲကင္းလွည့္ကားေမာင္းႏွင္ေနသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္မီးနီကိုအသုံးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၌မီးနီအသုံးျပဳျခင္းကိုထူး၍ေတြးမိၾကျခင္းမဟုတ္သည္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ေရငုပ္သေဘၤာတြင္အျဖဴေရာင္မီးကိုလည္းအသုံးျပဳၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ေလ့လာမႈမ်ားအရေရငုပ္သေဘၤာ၌အနီေရာင္မီးကိုသုံးသည့္ေနရာသည္၂ေနရာသာရွိၿပီးတစ္ေနရာသည္

အိပ္စက္သည့္ေနရာႏွင့္ေနာက္တစ္ေနရာသည္ေရငုပ္သေဘၤာထိန္းခ်ဳပ္ခန္းပင္ျဖစ္သည္။သာမန္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္လႈပ္ရွားရလြယ္ကူေစျခင္းႏွင့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုအသိေပးျခင္းကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္အျဖဴေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳၾကသလိုဆိပ္ကမ္း၌လည္းေကာင္း၊ေရငုပ္သေဘၤာအေနျဖင့္ေရေပၚ၌ေမာင္းႏွင္ေနသည့္အခါ၌လည္းေကာင္းအျဖဴေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳၾကသလိုတစ္ခါတစ္ရံငုပ္လွ်ိဳးေနသည့္အခ်ိန္၌လည္းအသုံးျပဳၾကေလ့ရွိသည္။

ယခင္ကအမ်ားစုမွတ္ယူေနခဲ့ၾကသည့္အနီေရာင္မီးသည္အေမွာင္အတြင္း၌ျမင္ႏိုင္စြမ္းနည္းသည္ဆိုျခင္းမွာလက္ေတြ႕မဆန္ေသာစိတ္ကူးယဥ္ဆုံးျဖတ္မႈအျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္အနီေရာင္မီးသည္အျမင္အာ႐ုံကိုထိန္းညႇိေပးျခင္းသာျဖစ္သလိုေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသာမကေလဆိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊နကၡတာရာျပခန္းႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားတြင္လည္းအနီေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ထိုသို႔အသုံးျပဳရျခင္းမွာအလင္းမွအေမွာင္သို႔အျမင္အာ႐ုံကူးေျပာင္းမႈတြင္ၾကည့္ရႈသူအတြက္လြယ္ကူေစရန္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။

ေရငုပ္သေဘၤာတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ေရတပ္သားမ်ားအတြက္ညဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္မ်က္လုံးကိုက်င့္သားျဖစ္ေနေစရန္လိုအပ္ေပသည္ျဖစ္ရာအျမင္အာ႐ုံကိုထိန္းညႇိရန္ႏွင့္မ်က္လုံးထိခိုက္မႈဒဏ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္အနီေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္လည္းအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။အျခားတစ္ခ်က္မွာတစ္စုံတစ္ရာအေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုအတြက္ပယ္ရီစကုပ္ကိုျမင့္တင္လိုက္ျခင္းမွထြက္ေပၚလာသည့္အလင္းကိုတားျမစ္ရန္အတြက္လည္းအနီေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းစကုပ္၏ေနာက္ကြယ္မွအျခားအလင္းမ်ားလည္းထြက္ေပၚသည္ျဖစ္ရာထိုအလင္းထြက္မႈကိုမိုင္မ်ားစြာမွေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္အတြက္၎သည္ေရငုပ္သေဘၤာအတြက္အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားမႈသည့္အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္မွာလူ႔မ်က္လုံးသည္ရွည္လ်ားသည့္လႈိင္းအလ်ားမ်ား၏ထိခိုက္မႈဒဏ္ကိုခံရမႈနည္းသည္ဟုသိပၸံပညာကဆိုထားပါသည္။ညဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္၎တို႔၏တာဝန္က်ရာကိရိယာမ်က္ႏွာျပင္ကိုၾကာရွည္ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္လည္းျဖစ္သည့္အတြက္အနီေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အနီေရာင္မီးသည္အလင္းအားလုံးထဲ၌ဖိုတြန္စြမ္းအင္ထုတ္လႊတ္မႈအနည္းဆုံး၊ႀကိမ္ႏႈန္းအႏႈန္းဆုံးႏွင့္လႈိင္းအလ်ားအရွည္ဆုံးလည္းျဖစ္ေပသည္။အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာေန႔အခါ၌ေရငုပ္သေဘၤာအေနျဖင့္ေရေအာက္တြင္ရွိေနေစကာမူျပင္ပအလင္းေရာင္ထိုးေဖာက္ႏိုင္သည့္လုံေလာက္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္အျဖဴေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳေနၾကေသာ္လည္းနက္ရႈိင္းစြာငုတ္လွ်ိဳးရန္လိုအပ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ျပင္ပအလင္းေရာင္မရရွိႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ၊သို႔မဟုတ္ညအခါတြင္မီးနီအျဖစ္ကိုေျပာင္းလဲအသုံးျပဳၾကေလ့ရွိသည္။

အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာအေပၚတြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ေရငုပ္သေဘၤာသားမ်ားကို၎တို႔၏အလွည့္က်တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ႏႈိးေဆာ္သည့္အခါအိပ္စက္အနားယူေနသည့္ေရငုပ္သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္႐ုတ္ျခည္းအားျဖင့္အလင္းေရာင္စူးရွမႈဒဏ္ကိုမခံရေစရန္အနီေရာင္မီးကိုအသုံးျပဳၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ယခုအခါေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၌သာမကအရပ္ဘက္သုံးေရယာဥ္မ်ား၌လည္းညအခါတြင္သေဘၤာမ်ား၌မီးနီအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္၎တို႔၏ေရယာဥ္ေပၚတြင္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္စြမ္းအလ်ဥ္းသင့္ေစရန္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းရွာေဖြေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

Crd..mmdemocracy

Unicode

ရေငုပ်သင်္ဘောအတွင်းပိုင်းမှာ ဘာကြောင့် မီးအနီရောင်ကိုပဲအသုံးပြုကြတာလဲ (ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာသုံးတာလဲ)..???

ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီး၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုအပြင်မှာမမြင်ဘူး၊မတွေ့ဘူးခဲ့လျင်၊သို့မဟုတ်Youtubeကဲ့သို့သောဗီဒီယိုဆိုက်များ၌လည်းရှာဖွေတွေ့မြင်မှုမရှိနိုင်ခဲ့စေကာမူကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီးရေငုပ်သင်္ဘောဗီဒီယိုဇာတ်ကားများကိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ဖူးကြပေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

၎င်းဇာတ်ကားများထဲမှကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရင်းနှီးနေကြဇာတ်ဝင်ခန်းများသည်များသောအားဖြင့်ပယ်ရီစကုပ်တည်ရှိရာရေငုပ်သင်္ဘောထိန်းချုပ်ရေးအခန်း၊တော်ပီဒိုများထားရှိရာအခန်းနှင့်တခါတရံသင်္ဘောသားများနေထိုင်မှုအခန်းတို့သာဖြစ်သည်။အဆိုပါဇာတ်ဝင်ခန်းများကိုတွေ့မြင်နေကြဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သတိမထားမိသည်မှာရေငုပ်သင်္ဘောများ၌မီးအနီရောင်ကိုသုံးနေသည်ကိုသတိမထားမိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

သာမန်အားဖြင့်ရန်သူစစ်ရေယာဉ်၊သို့မဟုတ်ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေသည့်အချိန်၌ရေငုပ်သင်္ဘောပါတပ်ဖွဲ့များကိုအချက်ပေးသည့်အနေဖြင့်မီးနီလင်းလာခြင်းကိုသတိပြုမိကြမည်သာဖြစ်သည်။သို့သော်ထိုထက်ပို၍ကျွန်ုပ်တို့အများစုအနေဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ကြမည်မဟုတ်သလိုသက်ဆိုင်ရာနားလည်သိတက်သူများအနေဖြင့်လည်းထူး၍ရှင်းပြထားခြင်းလည်းမရှိပေ။

ထိုအချက်သည်အရေးပေါ်ဆိုသည်နှင့်မီးလောင်သည့်အချိန်၊လူနာတင်ကားဖြတ်သွားသည့်အချိန်၊အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်သွားလာသည့်အချိန်နှင့်ရဲကင်းလှည့်ကားမောင်းနှင်နေသည့်အချိန်မျိုးတွင်မီးနီကိုအသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်လည်းရေငုပ်သင်္ဘောများ၌မီးနီအသုံးပြုခြင်းကိုထူး၍တွေးမိကြခြင်းမဟုတ်သည်လည်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ရေငုပ်သင်္ဘောတွင်အဖြူရောင်မီးကိုလည်းအသုံးပြုကြပါသည်။သို့သော်လေ့လာမှုများအရရေငုပ်သင်္ဘော၌အနီရောင်မီးကိုသုံးသည့်နေရာသည်၂နေရာသာရှိပြီးတစ်နေရာသည်

အိပ်စက်သည့်နေရာနှင့်နောက်တစ်နေရာသည်ရေငုပ်သင်္ဘောထိန်းချုပ်ခန်းပင်ဖြစ်သည်။သာမန်အခြေအနေများဖြစ်သည့်လှုပ်ရှားရလွယ်ကူစေခြင်းနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုအသိပေးခြင်းကဲ့သို့ကိစ္စရပ်များတွင်အဖြူရောင်မီးကိုအသုံးပြုကြသလိုဆိပ်ကမ်း၌လည်းကောင်း၊ရေငုပ်သင်္ဘောအနေဖြင့်ရေပေါ်၌မောင်းနှင်နေသည့်အခါ၌လည်းကောင်းအဖြူရောင်မီးကိုအသုံးပြုကြသလိုတစ်ခါတစ်ရံငုပ်လျှိုးနေသည့်အချိန်၌လည်းအသုံးပြုကြလေ့ရှိသည်။

ယခင်ကအများစုမှတ်ယူနေခဲ့ကြသည့်အနီရောင်မီးသည်အမှောင်အတွင်း၌မြင်နိုင်စွမ်းနည်းသည်ဆိုခြင်းမှာလက်တွေ့မဆန်သောစိတ်ကူးယဉ်ဆုံးဖြတ်မှုအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်သည်။အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်အနီရောင်မီးသည်အမြင်အာရုံကိုထိန်းညှိပေးခြင်းသာဖြစ်သလိုရေငုပ်သင်္ဘောများသာမကလေဆိပ်ထိန်းချုပ်မျှော်စင်များ၊နက္ခတာရာပြခန်းနှင့်အချို့သောရုပ်ရှင်ရုံများတွင်လည်းအနီရောင်မီးကိုအသုံးပြုလျက်ရှိကြသည်။ထိုသို့အသုံးပြုရခြင်းမှာအလင်းမှအမှောင်သို့အမြင်အာရုံကူးပြောင်းမှုတွင်ကြည့်ရှုသူအတွက်လွယ်ကူစေရန်အတွက်လည်းဖြစ်သည်။

ရေငုပ်သင်္ဘောတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့်ရေတပ်သားများအတွက်ညဘက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင်မျက်လုံးကိုကျင့်သားဖြစ်နေစေရန်လိုအပ်ပေသည်ဖြစ်ရာအမြင်အာရုံကိုထိန်းညှိရန်နှင့်မျက်လုံးထိခိုက်မှုဒဏ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အနီရောင်မီးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။အခြားတစ်ချက်မှာတစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက်ပယ်ရီစကုပ်ကိုမြင့်တင်လိုက်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည့်အလင်းကိုတားမြစ်ရန်အတွက်လည်းအနီရောင်မီးကိုအသုံးပြုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

သို့သော်လည်းစကုပ်၏နောက်ကွယ်မှအခြားအလင်းများလည်းထွက်ပေါ်သည်ဖြစ်ရာထိုအလင်းထွက်မှုကိုမိုင်များစွာမှတွေ့မြင်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်ရေငုပ်သင်္ဘောအတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားမှုသည့်အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။နောက်ထပ်တစ်ချက်မှာလူ့မျက်လုံးသည်ရှည်လျားသည့်လှိုင်းအလျားများ၏ထိခိုက်မှုဒဏ်ကိုခံရမှုနည်းသည်ဟုသိပ္ပံပညာကဆိုထားပါသည်။ညဘက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏တာဝန်ကျရာကိရိယာမျက်နှာပြင်ကိုကြာရှည်ကြည့်မြင်နိုင်ရန်လိုအပ်သည်လည်းဖြစ်သည့်အတွက်အနီရောင်မီးကိုအသုံးပြုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

အနီရောင်မီးသည်အလင်းအားလုံးထဲ၌ဖိုတွန်စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုအနည်းဆုံး၊ကြိမ်နှုန်းအနှုန်းဆုံးနှင့်လှိုင်းအလျားအရှည်ဆုံးလည်းဖြစ်ပေသည်။အခြားအချက်တစ်ချက်မှာနေ့အခါ၌ရေငုပ်သင်္ဘောအနေဖြင့်ရေအောက်တွင်ရှိနေစေကာမူပြင်ပအလင်းရောင်ထိုးဖောက်နိုင်သည့်လုံလောက်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်အဖြူရောင်မီးကိုအသုံးပြုနေကြသော်လည်းနက်ရှိုင်းစွာငုတ်လျှိုးရန်လိုအပ်သည့်အခါမျိုးတွင်ပြင်ပအလင်းရောင်မရရှိနိုင်တော့သည့်အခါ၊သို့မဟုတ်ညအခါတွင်မီးနီအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုကြလေ့ရှိသည်။

အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်မှာအပေါ်တွင်ရေးသားဖော်ပြထားသကဲ့သို့အချက်များကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်ရေငုပ်သင်္ဘောသားများကို၎င်းတို့၏အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်နှိုးဆော်သည့်အခါအိပ်စက်အနားယူနေသည့်ရေငုပ်သင်္ဘောသားများအနေဖြင့်ရုတ်ခြည်းအားဖြင့်အလင်းရောင်စူးရှမှုဒဏ်ကိုမခံရစေရန်အနီရောင်မီးကိုအသုံးပြုကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ယခုအခါရေငုပ်သင်္ဘောများ၌သာမကအရပ်ဘက်သုံးရေယာဉ်များ၌လည်းညအခါတွင်သင်္ဘောများ၌မီးနီအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ရေယာဉ်ပေါ်တွင်မြင်တွေ့နိုင်စွမ်းအလျဉ်းသင့်စေရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရှာဖွေရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

Crd..mmdemocracy