Local News

လက္နက္ကိုင္ခုခံမႈမ်ားကို သုံးလအတြင္း ရွင္းလင္းပစ္ရန္ စစ္ေကာင္စီ ရည္မွန္း

လက္နက္ကိုင္ခုခံမႈမ်ားကို သုံးလအတြင္း ရွင္းလင္းပစ္ရန္ စစ္ေကာင္စီ ရည္မွန္း

တႏိုင္ငံလုံးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ေျပာက္က်ားပုံစံတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္(PDF) မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္ တိုင္းမႉးမ်ားႏွင့္ တပ္မႉးမ်ားအား ၫႊန္ၾကားၿပီး အရပ္သား လက္နက္ကိုင္ခုခံမႈအား ၃ လအတြင္း ရွင္းပစ္ႏိုင္သည္ဟု စစ္ေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယုံၾကည္ေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလက စစ္ေကာင္စီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိုးဝင္းသည္ အမိန႔္တေစာင္ထုတ္ျပန္ၿပီး ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ PDF မ်ားအား လိုက္လံရွာေဖြတိုက္ခိုက္ၿပီး ႐ြာမ်ားတြင္ ပုန္းေအာင္းေနသူအားလုံးကို ဖမ္းဆီးရန္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားသည္။

ထိုအမိန႔္သက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းမ်ား၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ထိုေဒသမ်ားသည္ သုံးလၾကာ ပုန္းခိုတိုက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ား အေသအေပ်ာက္မ်ားေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း စစ္ေကာင္စီဆန႔္က်င္သူမ်ားကို စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အရပ္သား လက္နက္ကိုင္ခုခံမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

စစ္ေကာင္စီသည္ အေတာ္ပင္ ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္ေကာင္စီသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈဆန႔္က်င္ၿပီး PDF မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္

တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း တိုက္ခိုက္ေနရသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၎တို႔နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ဝမ္တိန္ၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ အေျမာက္ဆံတခုႏွင့္ က်ည္မ်ား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကန႔္ကြက္စာတေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ ထိုျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကန႔္ကြက္စာတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို လြန္စြာစိုးရိမ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္အတြင္း က်ည္မ်ားႏွင့္ အေျမာက္ဆံမ်ား ထပ္မံက်ေရာက္ပါက လိုအပ္သလိုအေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ ထိုကိစၥမ်ားကို သိရွိသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအဆိုအရ စစ္ေကာင္စီက နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ေစမည္မဟုတ္ၾကာင္း၊

PDF မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္သာ ျဖစ္ပြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အရပ္သားခုခံေရးတပ္မ်ားကို သုံးလအတြင္း ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရး အရာရွိမ်ားကို အာမခံသည္ဟု သိရသည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုရပါက စစ္ေကာင္စီသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ အရပ္သား ခုခံေရးအင္အားစုမ်ားကိုသာ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ တိုက္ခိုက္မည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။

မိုးရာသီကုန္ဆုံးၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီသည္ လြန္ခဲ့ေသာလမွ စတင္ၿပီး အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေထာင္ခ်ီခ်ထားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ကို နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရး အာမခံထားၿပီး အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မ်ား ပိုမိုလႈပ္ရွားကာ စစ္ေကာင္စီသည္ ထိုေနရာမ်ားကို ၃ လအတြင္း ရွင္းလင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပုံရသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေျမျပင္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေန႔တိုင္းနီးပါးျဖစ္ပြားေနသည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္ကာကြယ္ေရးတပ္(CDF) ႏွင့္ ေဒသခံ PDF မ်ားလႈပ္ရွားေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ကို တိုက္ခိုက္သည္။

ထိုၿမိဳ႕ကို စစ္ေကာင္စီက အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ၿပီး မီးရႈိ႕ေသာေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕မွ အိမ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ အနည္းဆုံး ၁၆၀ ကို မီးေလာင္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမီးသည္ PDFs မ်ားက ရႈိ႕ေသာမီးျဖစ္သည္ဟု စစ္ေကာင္စီကေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အင္အားမ်ားကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္သုံးေနျခင္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး ျမန္မာစစ္အုပ္စုကို ၎တို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူမႈလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

စစ္ေကာင္စီက ျပည္သူမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ထို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ ဘဝသာယာစိုေျပေရးကို လုံး၀ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ နက္ပ႐ိုက္စ္က ေၾကညာခ်က္တေစာင္တြင္ ေဖၚျပသည္။

ယခုအပတ္အတြင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္၊ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ အားလုံးက ထန္တလန္ကို စစ္ေကာင္စီက အေျမာက္ျဖင့္ပစ္ျခင္းကို ရႈတ္ခ်ၾကသည္။

ျဖဳတ္ခ်ခံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရမွ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခန္ကလည္း ထန္တလန္ကို စစ္ေကာင္စီ အေျမာက္ျဖင့္ပစ္ျခင္းကို ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး ထိုစက္ဆုတ္ဖြယ္ လုပ္ရပ္အတြက္ စစ္ေကာင္စီကို အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားသည္ PDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ၎တို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရန္ကုန္တြင္ လူအမ်ားအျပား အဖမ္းခံေနရသည္။

ေအာက္တိုဘာလေႏွာင္းပိုင္းကလည္း ကိုဂ်င္မီဟု လူသိမ်ားေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မွ ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကိုေက်ာ္မင္းယုကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းခဲ့သည္။

သူသည္ PDF မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရသည္ ဆက္သြယ္ေနသည္ဟု စစ္ေကာင္စီက သံသယရွိေနသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း ၂ ခုလုံးကို စစ္ေကာင္စီက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

စစ္ေကာင္စီက PDF မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ေျမျပင္တြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ ထိုအတိုင္း လုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏိုင္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ေစာေနေသးသည္။

မၾကာေသးမီက စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း PDF မ်ားႏွင့္ ၃ ရက္ၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာအခါ စစ္ေကာင္စီတပ္မွာ ၈၅ ေယာက္ေသသည္။

စစ္ေကာင္စီသည္ ၎တို႔ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသစ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးထြားလာေနေသာ ပုန္ကန္မႈ ခုခံမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေျပာသည္။

စစ္ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးအစိုရက စက္တင္ဘာလတြင္ စစ္ေၾကညာၿပီးေနာက္တြင္ PDF မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ပိုခံေနရသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပ လူထုေထာက္ခံမႈကို ရေနေသာ အရပ္သားတိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္လည္း ေအာ္တိုမက္တစ္လက္နက္မ်ား၊ စႏိုက္ဘာလက္နက္မ်ား၊ ဒုံးမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားထံမွ ပိုမိုရရွိလာေနသည္။

စက္တင္ဘာတလတည္းတြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္သား ၇၆၈ ဦးေသေၾကာင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက ေၾကညာသည္။ ဧရာဝတီအေနျဖင့္ ထိုအေရအတြက္ကို သီးျခားအတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

Unicode

လက်နက်ကိုင်ခုခံမှုများကို သုံးလအတွင်း ရှင်းလင်းပစ်ရန် စစ်ကောင်စီ ရည်မှန်း

တနိုင်ငံလုံးတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ပြောက်ကျားပုံစံတပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF) များကို အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းရန် တိုင်းမှူးများနှင့် တပ်မှူးများအား ညွှန်ကြားပြီး အရပ်သား လက်နက်ကိုင်ခုခံမှုအား ၃ လအတွင်း ရှင်းပစ်နိုင်သည်ဟု စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်များက ယုံကြည်နေကြသည်။

လွန်ခဲ့သောလက စစ်ကောင်စီ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းသည် အမိန့်တစောင်ထုတ်ပြန်ပြီး ပုန်ကန်သူများနှင့် PDF များအား လိုက်လံရှာဖွေတိုက်ခိုက်ပြီး ရွာများတွင် ပုန်းအောင်းနေသူအားလုံးကို ဖမ်းဆီးရန် စစ်ကောင်စီတပ်များကို ညွှန်ကြားသည်။

ထိုအမိန့်သက်ရောက်သည့် ဒေသများတွင် ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းများ၊ ချင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့ ပါဝင်ပြီး ထိုဒေသများသည် သုံးလကြာ ပုန်းခိုတိုက်ခိုက်နေသောကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်များ အသေအပျောက်များသော ဒေသများဖြစ်သည်။

ဖေဖေါ်ဝါရီလ အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း စစ်ကောင်စီဆန့်ကျင်သူများကို စစ်တပ်က သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အရပ်သား လက်နက်ကိုင်ခုခံမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်

စစ်ကောင်စီသည် အတော်ပင် ကြိုးစား ရုန်းကန်နေရသည်။ တချိန်တည်းတွင် စစ်ကောင်စီသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ပြီး PDF များကို ထောက်ခံသည့်

တရုတ်နယ်စပ်အနီးမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချို့နှင့်လည်း တိုက်ခိုက်နေရသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက ၎င်းတို့နယ်စပ်ဒေသများ တည်ငြိမ်မှုအတွက် စိုးရိမ်နေသည်။

ယူနန်ပြည်နယ် ဝမ်တိန်မြို့သို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော အမြောက်ဆံတခုနှင့် ကျည်များ နှစ်ကြိမ်တိုင် ကျရောက်သောကြောင့် တရုတ်အာဏာပိုင်များက သြဂုတ်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကန့်ကွက်စာတစောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်များအကြား ပြင်းထန်သော တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစဉ် ထိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုကန့်ကွက်စာတွင် တရုတ်အာဏာပိုင်များက ထိုဖြစ်ရပ်များကို လွန်စွာစိုးရိမ်ကြောင်းနှင့် ထိုဖြစ်ရပ်သည် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖေါက်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။

နယ်စပ်ဒေသတွင် နေထိုင်သော တရုတ်နိုင်ငံသားများ၏ အသက်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြိမ်းခြောက်ခံရသောကြောင့် တရုတ်ပိုင်နက်အတွင်း ကျည်များနှင့် အမြောက်ဆံများ ထပ်မံကျရောက်ပါက လိုအပ်သလိုအရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း တရုတ်အာဏာပိုင်များက သတိပေးခဲ့သည်။

နေပြည်တော်မှ ထိုကိစ္စများကို သိရှိသည့် သတင်းရင်းမြစ်များအဆိုအရ စစ်ကောင်စီက နယ်စပ်တိုက်ပွဲများသည် နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ကြာင်း၊

PDF များကို တိုက်ခိုက်သည့် တိုက်ပွဲများသည် မြန်မာပြည်တွင်းတွင်သာ ဖြစ်ပွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်စပ်တွင် ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အရပ်သားခုခံရေးတပ်များကို သုံးလအတွင်း ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်လုံခြုံရေး အရာရှိများကို အာမခံသည်ဟု သိရသည်။

တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါက စစ်ကောင်စီသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထက် အရပ်သား ခုခံရေးအင်အားစုများကိုသာ ပိုမိုအာရုံစိုက် တိုက်ခိုက်မည့်သဘောမျိုးဖြစ်နေသည်။

မိုးရာသီကုန်ဆုံးပြီဖြစ်သောကြောင့် စစ်ကောင်စီသည် လွန်ခဲ့သောလမှ စတင်ပြီး အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှ ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းတို့တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ထောင်ချီချထားလိုက်သည်။

တရုတ်ကို နယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်ရေး အာမခံထားပြီး အထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်များ ပိုမိုလှုပ်ရှားကာ စစ်ကောင်စီသည် ထိုနေရာများကို ၃ လအတွင်း ရှင်းလင်းရန် ဆုံးဖြတ်ထားပုံရသည်။

တချိန်တည်းတွင် မြေပြင်တွင် တိုက်ပွဲများ နေ့တိုင်းနီးပါးဖြစ်ပွားနေသည်။

သောကြာနေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များသည် ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်(CDF) နှင့် ဒေသခံ PDF များလှုပ်ရှားနေသည့် ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်ကို တိုက်ခိုက်သည်။

ထိုမြို့ကို စစ်ကောင်စီက အမြောက်များဖြင့် ပစ်ပြီး မီးရှို့သောကြောင့် ထိုမြို့မှ အိမ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်အနက် အနည်းဆုံး ၁၆၀ ကို မီးလောင်သွားသည်။ သို့သော် ထိုမီးသည် PDFs များက ရှို့သောမီးဖြစ်သည်ဟု စစ်ကောင်စီကပြောသည်။

စစ်ကောင်စီက ချင်းပြည်နယ်တွင် အင်အားများကို ကြောက်မက်ဖွယ်သုံးနေခြင်းကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး မြန်မာစစ်အုပ်စုကို ၎င်းတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာ အရေးယူမှုလုပ်ရန် တောင်းဆိုသည်။

စစ်ကောင်စီက ပြည်သူများ၊ နေအိမ်များ၊ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ထို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လုပ်ရပ်များသည် အရပ်သားများ၏ အသက်နှင့် ဘဝသာယာစိုပြေရေးကို လုံး၀ ဂရုမစိုက်သော လုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ နက်ပရိုက်စ်က ကြေညာချက်တစောင်တွင် ဖေါ်ပြသည်။

ယခုအပတ်အတွင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်၊ မြန်မာအမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်မတော်၊ တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် အားလုံးက ထန်တလန်ကို စစ်ကောင်စီက အမြောက်ဖြင့်ပစ်ခြင်းကို ရှုတ်ချကြသည်။

ဖြုတ်ချခံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရမှ ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခန်ကလည်း ထန်တလန်ကို စစ်ကောင်စီ အမြောက်ဖြင့်ပစ်ခြင်းကို ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ထိုစက်ဆုတ်ဖွယ် လုပ်ရပ်အတွက် စစ်ကောင်စီကို အရေးယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။

စစ်ကောင်စီတပ်များသည် PDF ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးရန် ၎င်းတို့၏ အားထုတ်မှုများကိုလည်း အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်နေပြီး ရန်ကုန်တွင် လူအများအပြား အဖမ်းခံနေရသည်။

အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းကလည်း ကိုဂျင်မီဟု လူသိများသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုကျော်မင်းယုကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းခဲ့သည်။

သူသည် PDF များနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် ဆက်သွယ်နေသည်ဟု စစ်ကောင်စီက သံသယရှိနေသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း ၂ ခုလုံးကို စစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။

စစ်ကောင်စီက PDF များကို အမြစ်ဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း မြေပြင်တွင် ထိခိုက်သေဆုံးမှု မြင့်မားနေသောကြောင့် ၎င်းတို့ ထိုအတိုင်း လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်စောနေသေးသည်။

မကြာသေးမီက စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း PDF များနှင့် ၃ ရက်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသောအခါ စစ်ကောင်စီတပ်မှာ ၈၅ ယောက်သေသည်။

စစ်ကောင်စီသည် ၎င်းတို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခသစ်ကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနှင့် ကြီးထွားလာနေသော ပုန်ကန်မှု ခုခံမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်မရှိကြောင်း သုတေသီများပြောသည်။

စစ်ကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် အထူးသဖြင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုရက စက်တင်ဘာလတွင် စစ်ကြေညာပြီးနောက်တွင် PDF များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ပိုခံနေရသည်။

ပြည်တွင်း ပြည်ပ လူထုထောက်ခံမှုကို ရနေသော အရပ်သားတိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည်လည်း အော်တိုမက်တစ်လက်နက်များ၊ စနိုက်ဘာလက်နက်များ၊ ဒုံးများကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များထံမှ ပိုမိုရရှိလာနေသည်။

စက်တင်ဘာတလတည်းတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၇၆၈ ဦးသေကြောင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကြေညာသည်။ ဧရာဝတီအနေဖြင့် ထိုအရေအတွက်ကို သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါ။