Local News

ျမန္မာျပည္သူေတြ ေျပာေစခ်င္သည့္ စကား အေမရိကန္ သုံးၿပီ

ျမန္မာျပည္သူေတြ ေျပာေစခ်င္သည့္ စကား အေမရိကန္ သုံးၿပီ

ျမန္မာျပည္သူေတြ ေျပာေစခ်င္သည့္ စကား အေမရိကန္ သုံးၿပီ

စစ္ေကာင္စီသည္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား တို႔ အားကိုးျဖင့္ ဆက္လက္ ေခါင္းေထာင္ေနသည့္ အေရးအား

အေမရိကန္ တို႔ မည္သို႔ မွ် ဆက္လက္ ၾကည့္ေနႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေပ။ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း

မ်ား တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ န်ဴ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ အေၾကာင္းျပကာ

န်ဴလက္နက္မ်ား အထိ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ ကို စိုးရိမ္စ ျပဳလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စကၤာပူ သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္၏ အထက္တန္း သံတမန္ တဦး ျဖစ္သူ အေရွ႕အာရွ

ႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဒန္နီယယ္ ကရစ္တင္ ဘရင့္က

“All options are on the table” ဆိုသည့္ စကား ထည့္သြင္း သုံးစြဲသြားခဲ့သည္။

ဤသည္က လိုအပ္လွ်င္ စစ္ေရးအရ အေရးယူ မႈ ပါဝင္လာႏိုင္သည္ ဆိုေသာ သံတမန္ အသုံးအႏႈံး တခုပင္ ျဖစ္သည္။

“(ျမန္မာ အေရး ေျဖရွင္းရန္) လုပ္ႏိုင္သမွ် ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအေရးသည္

အေမရိကန္ အတြက္သာ မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစု မ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္း

လုပ္ရပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ ေနျခင္းကို လက္မခံၾကဘဲ အေျပာင္းအလဲမ်ား

သက္ေရာက္လာေအာင္ ဘာမဆို လုပ္သြားရန္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္း ေဒသတြင္း ရွိ မေလးရွား၊ ဂ်ကာတာ၊

ထိုင္း ႏွင့္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေလးရက္ၾကာ ခရီးလွည့္လည္ေနစဥ္ အတြင္း စကၤာပူတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မိမိ၏ ခရီးစဥ္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အေပၚ မည္မွ် အေလးထားသည္ကို ယုံၾကည္ရသည့္

အေနအထား အထိ ေပၚလြင္ေအာင္ သက္ေသထူႏိုင္ရန္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္ဒို-ပစိဖိတ္

ေဒသအေပၚ အာဆီယံ ၏ အခ်က္အခ်ာ က်မႈ ႏွင့္ ရႈျမင္ထားမႈကို မိမိတို႔ ေထာက္ခံသည္” ဟုလည္း ဆိုသည္။

အေမရိကန္သည္ အီရတ္အေရး တြင္လည္း အလားတူ စကားလုံးမ်ား သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုခဲ့ဖူးေပသည္။

အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕ကို ဖိအားမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ေနႏိုင္ေစမည့္ ေငြေၾကး စီးဝင္ေနမႈ

လမ္းေၾကာင္း မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ား အပါအဝင္ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္

ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ားကို သုံးသပ္လွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း လည္း ေျပာသြားခဲ့ျပန္သည္။

သန္းလႈိင္ကို တူရကီ ရွိ အင္တာပို ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ကပင္ ၎အား

အေမရိကန္ ဖက္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အျပင္ထြက္ သို႔ ထြက္လာခြင့္ ေပးၿပီး စည္း႐ုံးႏိုင္ခြင့္ ရရန္ ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အေနာက္အုပ္စုမွ ညီလာခံ တက္ေရာက္မႈ အား ကန႔္ကြက္ျခင္း မရွိသည့္ အေပၚ

သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ သန္းလႈိင္၏ ညီ ျဖစ္သူသည္ စစ္ေကာင္စီ လက္မ႐ြံ႕တပ္မ်ား၏

ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕သည္ ကမာၻ အႀကီးဆုံး အဖြဲ႕ႀကီး တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ မရဘဲ

ေနရာေပ်ာက္သြား ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔တြင္ ကုလ ကိုယ္စားလွယ္ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီက

ကိုယ္စားျပဳပိုင္ခြင့္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္၍ လက္ရွိ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္

အလိုအေလ်ာက္ သူ၏ မူလ တာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ အေပၚ ေနာက္ႏွစ္ အေထြေထြ

ညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္အထိ ရရွိသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္ေကာင္စီကဲ့သို႔ ကမာၻတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္

ေက်ာ္ၾကားေနေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ ရွိ တာလီဘန္ အဖြဲ႕ ကိုယ္စား ျပဳခြင့္ကိုလည္း အလားတူ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့ျပန္သည္။

ေကာ္မတီသည္ ၎တို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ ေနာက္အပတ္တြင္း တင္ျပရဖို႔

ရွိေနၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ေယဘုယ် သေဘာတူညီခ်က္ မရလွ်င္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕၏ ေျပာခြင့္ရ ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး

ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေျမျပင္ အေနအထား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ရွိမႈကို

လစ္လ်ဴရႈခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လိုရာဆြဲကာ လိမ္လည္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ေပသည္။ သံတမန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ

လူမ်ားသည္ နယူးေယာက္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္ အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ ႀကီးမွ စစ္အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕ လက္ေအာက္ခံ လုံၿခဳံေရး

တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ျဖင့္ အကြက္ခ်ကာ ေျပးလမ္းေပါက္မ်ားကို

ပိတ္ဆို႔ၿပီး စစ္တပ္သုံး ေမာင္းျပန္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စုံစမ္း စစ္ေဆးရာမွ

ထြက္ေပၚ လာသည့္ အစီရင္ခံစာ ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျပန္၍ ေဇာ္မင္းထြန္း၏ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္

အညီ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ အားထုတ္မည္ ဆိုေသာ စကားသည္ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားရေပေတာ့မည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အနည္းဆုံး လူေပါင္း ၆၅ ဦး အထိ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္

ရန္ကုန္ လႈိင္ျမစ္လမ္း ထိုင္သပိတ္အား ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ပုံ ကို မ်က္ျမင္သက္ေသ ၆ ဦး၊ ဗီဒီယို ဖိုင္ ၁၃ ခု၊

ဓါတ္ပုံ ေပါင္း ၃၁ ပုံကို အေသးစိတ္ ေလ့လာ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ စစ္တပ္

အရာရွိတဦးက “ဒီေကာင္ေတြကို ဘာမွ ညႇာေနစရာ မလိုဘူး” ဟူ ေသာ အသံဖိုင္လည္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။

တကမာၻလုံးက လူရာ အသြင္း မခံရေသာ စစ္ေကာင္စီ အတြက္ ေျဖသိမ့္စရာ တခု အျဖစ္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့

သည္မွာ ကေမာၻဒီယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စစ္ေကာင္စီ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဟု ခန႔္အပ္ထားသူ

ဝဏၰေမာင္လြင္ကို ေနာက္အပတ္အတြင္း လာေရာက္ရန္ ဖိတ္စာ ပို႔လိုက္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ပါရွိလာခဲ့သည္။

စစ္ေကာင္စီ အဖို႔ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သည္မွလြဲ၍ ထိုသို႔ လူလူသူသူ ဖိတ္ေခၚခံရျခင္းသည္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ပင္ ျဖစ္သည္။

ေမာၻဒီယားသည္ အာဆီယံ ဥကၠဌ တာဝန္ ယူရေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာ ျပႆနာကို

ဟြန္ဆန္အေနႏွင့္ ေျဖရွင္း ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ေသြးတိုးစမ္းျခင္းလည္း

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဟြန္ဆန္ သည္ အာဆီယံ ၏ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ သက္တမ္း အရင့္ဆုံး

ျဖစ္ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူလည္း အထင္ႀကီးေနပုံရသည္။ ထို႔ျပင္ မင္းေအာင္လႈိင္သည္

သူ႔ ေလာက္ မဆိုးေလာက္ဟု ယူဆပုံလည္း ရွိသည္။

လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ကေမာၻဒီယား မွ ျမန္မာ အေရး အထူး သံတမန္ ခန႔္အပ္ရန္ ရွိေနသည့္

ကိစၥအတြက္ သေဘာထား တီးေခါက္လိုပုံလည္း ရသည္။ ကေမာၻဒီယားမွ ခန႔္အပ္မည့္ သံတမန္၏

သေဘာထား ႏွင့္ အာဆီယံ မွ မည္သို႔ တုန႔္ျပန္မည္ ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕သည္ ၎တို႔ တိုင္းျပည္ကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္ဖို႔ လုံးဝ မျဖစ္ႏိုေတာ့သည့္

အေနအထား ေရာက္ေနေပၿပီ။ ျပည္ပ မွ ၎တို႔ အား ေထာက္ခံလိုသည့္ လက္ခ်ိဳး ေရလွ်င္ ပင္

ရႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ယခုပုံစံမ်ိဳး ႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္၊ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာ အျဖစ္

လက္ခံလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္၊ ေရွ႕ေလ်ာက္ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားမည္ဆိုက ၎တို႔ ႏွင့္ မိသားစုမ်ားပါ

အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာႏိုင္ေတာ့မည္ကို ရိပ္စားမိလာၾကေတာ့မည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိတြင္ လုပ္ႏိုင္သမွ် လိုက္လုပ္ေနရသည့္ အေနျဖင့္ NUG တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား ႏွင့္

ထင္ရွားသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဩစေတးလွ် ရွိ

ျမန္မာ သံ႐ုံး မွ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ျဖန႔္ေဝလာသည့္ သတင္းလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးႀကီး မုခ်ေအာင္ရမည္!!!

Unicode

မြန်မာပြည်သူတွေ ပြောစေချင်သည့် စကား အမေရိကန် သုံးပြီ

စစ်ကောင်စီသည် တရုတ်၊ ရုရှား တို့ အားကိုးဖြင့် ဆက်လက် ခေါင်းထောင်နေသည့် အရေးအား

အမေရိကန် တို့ မည်သို့ မျှ ဆက်လက် ကြည့်နေနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။ စစ်လက်နက် ပစ္စည်း

များ တင်ပို့ ရောင်းချနေရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် နျူ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ အကြောင်းပြကာ

နျူလက်နက်များ အထိ ဖြစ်လာနိုင်သည် ကို စိုးရိမ်စ ပြုလာနေပြီ ဖြစ်သည်။

ယခုအခါ စင်္ကာပူ သို့ ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန်၏ အထက်တန်း သံတမန် တဦး ဖြစ်သူ အရှေ့အာရှ

နှင့် ပစိဖိတ် ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒန်နီယယ် ကရစ်တင် ဘရင့်က

“All options are on the table” ဆိုသည့် စကား ထည့်သွင်း သုံးစွဲသွားခဲ့သည်။

ဤသည်က လိုအပ်လျှင် စစ်ရေးအရ အရေးယူ မှု ပါဝင်လာနိုင်သည် ဆိုသော သံတမန် အသုံးအနှုံး တခုပင် ဖြစ်သည်။

“(မြန်မာ အရေး ဖြေရှင်းရန်) လုပ်နိုင်သမျှ ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအရေးသည်

အမေရိကန် အတွက်သာ မဟုတ်၊ နိုင်ငံတကာ မိသားစု များ အနေဖြင့် စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်း

လုပ်ရပ်နှင့် မြန်မာ ပြည်သူများ အပေါ် အကြမ်းဖက် နေခြင်းကို လက်မခံကြဘဲ အပြောင်းအလဲများ

သက်ရောက်လာအောင် ဘာမဆို လုပ်သွားရန် တာဝန် ရှိကြောင်း ဒေသတွင်း ရှိ မလေးရှား၊ ဂျကာတာ၊

ထိုင်း နှင့် စင်္ကာပူ နိုင်ငံများသို့ လေးရက်ကြာ ခရီးလှည့်လည်နေစဉ် အတွင်း စင်္ကာပူတွင် ပြောကြားသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

“မိမိ၏ ခရီးစဉ်သည် အရှေ့တောင် အာရှ အပေါ် မည်မျှ အလေးထားသည်ကို ယုံကြည်ရသည့်

အနေအထား အထိ ပေါ်လွင်အောင် သက်သေထူနိုင်ရန် ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ်

ဒေသအပေါ် အာဆီယံ ၏ အချက်အချာ ကျမှု နှင့် ရှုမြင်ထားမှုကို မိမိတို့ ထောက်ခံသည်” ဟုလည်း ဆိုသည်။

အမေရိကန်သည် အီရတ်အရေး တွင်လည်း အလားတူ စကားလုံးများ သုံးနှုန်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးပေသည်။

အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ဖိအားများ ပေးနိုင်ရန် နှင့် ၎င်းတို့ ဆက်လက် ဖိနှိပ်နေနိုင်စေမည့် ငွေကြေး စီးဝင်နေမှု

လမ်းကြောင်း များကို ဖြတ်တောက်ပြစ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း များ အပါအဝင် မိမိတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်

နောက်ထပ် အစီအစဉ်များကို သုံးသပ်လျှက် ရှိနေကြောင်း လည်း ပြောသွားခဲ့ပြန်သည်။

သန်းလှိုင်ကို တူရကီ ရှိ အင်တာပို ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခွင့် ပြုလိုက်ခြင်းသည်ကပင် ၎င်းအား

အမေရိကန် ဖက်က မြန်မာ နိုင်ငံ အပြင်ထွက် သို့ ထွက်လာခွင့် ပေးပြီး စည်းရုံးနိုင်ခွင့် ရရန် ဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အနောက်အုပ်စုမှ ညီလာခံ တက်ရောက်မှု အား ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိသည့် အပေါ်

သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသည်။ သန်းလှိုင်၏ ညီ ဖြစ်သူသည် စစ်ကောင်စီ လက်မရွံ့တပ်များ၏

ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရမှု ကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။

လက်ရှိတွင် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ အကြီးဆုံး အဖွဲ့ကြီး တွင် ကိုယ်စားပြုခွင့် မရဘဲ

နေရာပျောက်သွား ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့တွင် ကုလ ကိုယ်စားလှယ် စီစစ်ရေး ကော်မတီက

ကိုယ်စားပြုပိုင်ခွင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်၍ လက်ရှိ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည်

အလိုအလျောက် သူ၏ မူလ တာဝန်များကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ခွင့် အပေါ် နောက်နှစ် အထွေထွေ

ညီလာခံ ကျင်းပချိန်အထိ ရရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ စစ်ကောင်စီကဲ့သို့ ကမ္ဘာတွင် နာမည်ဆိုးဖြင့်

ကျော်ကြားနေသော အာဖဂန်နစ္စတန် ရှိ တာလီဘန် အဖွဲ့ ကိုယ်စား ပြုခွင့်ကိုလည်း အလားတူ ရွှေ့ဆိုင်းပေးခဲ့ပြန်သည်။

ကော်မတီသည် ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အထွေထွေ ညီလာခံသို့ နောက်အပတ်တွင်း တင်ပြရဖို့

ရှိနေပြီး အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ အကြား ယေဘုယျ သဘောတူညီချက် မရလျှင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမည် ဖြစ်သည်။

အာဏာသိမ်း အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရ ဇော်မင်းထွန်းမှ ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချလိုက်ပြီး

ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မြေပြင် အနေအထား နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိ၊ မြန်မာနိုင်ငံ တည်ရှိမှုကို

လစ်လျူရှုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လိုရာဆွဲကာ လိမ်လည် ပြောဆိုသွားခဲ့ပေသည်။ သံတမန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊

နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများ နှင့် အညီ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။

သို့သော် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်ခဲ့သည် ဆိုသော

လူများသည် နယူးယောက် တရားရုံးတွင် အမှု ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။

လူ့အခွင့် အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ ကြီးမှ စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ လက်အောက်ခံ လုံခြုံရေး

တပ်ဖွဲ့ ဝင်များသည် ဆန္ဒပြသူများအား ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ဖြင့် အကွက်ချကာ ပြေးလမ်းပေါက်များကို

ပိတ်ဆို့ပြီး စစ်တပ်သုံး မောင်းပြန် သေနတ်များနှင့် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်း စစ်ဆေးရာမှ

ထွက်ပေါ် လာသည့် အစီရင်ခံစာ ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြန်၍ ဇော်မင်းထွန်း၏ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများ နှင့်

အညီ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားရန် အားထုတ်မည် ဆိုသော စကားသည် သဲထဲရေသွန် ဖြစ်သွားရပေတော့မည်။

အဆိုပါ အဖွဲ့ကြီးသည် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၆၅ ဦး အထိ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့်

ရန်ကုန် လှိုင်မြစ်လမ်း ထိုင်သပိတ်အား နှိမ်နှင်းခဲ့ပုံ ကို မျက်မြင်သက်သေ ၆ ဦး၊ ဗီဒီယို ဖိုင် ၁၃ ခု၊

ဓါတ်ပုံ ပေါင်း ၃၁ ပုံကို အသေးစိတ် လေ့လာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ထုတ်ပြန်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအထဲတွင် စစ်တပ်

အရာရှိတဦးက “ဒီကောင်တွေကို ဘာမှ ညှာနေစရာ မလိုဘူး” ဟူ သော အသံဖိုင်လည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။

တကမ္ဘာလုံးက လူရာ အသွင်း မခံရသော စစ်ကောင်စီ အတွက် ဖြေသိမ့်စရာ တခု အဖြစ် ထွက်ပေါ် လာခဲ့

သည်မှာ ကမ္ဘောဒီယား ဝန်ကြီးချုပ်မှ စစ်ကောင်စီ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဟု ခန့်အပ်ထားသူ

ဝဏ္ဏမောင်လွင်ကို နောက်အပတ်အတွင်း လာရောက်ရန် ဖိတ်စာ ပို့လိုက်ကြောင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ပါရှိလာခဲ့သည်။

စစ်ကောင်စီ အဖို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သည်မှလွဲ၍ ထိုသို့ လူလူသူသူ ဖိတ်ခေါ်ခံရခြင်းသည် ပထမဆုံး အကြိမ် ပင် ဖြစ်သည်။

မ္ဘောဒီယားသည် အာဆီယံ ဥက္ကဌ တာဝန် ယူရတော့မည် ဖြစ်၍ မြန်မာ ပြဿနာကို

ဟွန်ဆန်အနေနှင့် ဖြေရှင်း နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆ၍ ပထမဆုံး အကြိမ် သွေးတိုးစမ်းခြင်းလည်း

ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟွန်ဆန် သည် အာဆီယံ ၏ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များထဲတွင် သက်တမ်း အရင့်ဆုံး

ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူလည်း အထင်ကြီးနေပုံရသည်။ ထို့ပြင် မင်းအောင်လှိုင်သည်

သူ့ လောက် မဆိုးလောက်ဟု ယူဆပုံလည်း ရှိသည်။

လာမည့် ဇန်နဝါရီလ တွင် ကမ္ဘောဒီယား မှ မြန်မာ အရေး အထူး သံတမန် ခန့်အပ်ရန် ရှိနေသည့်

ကိစ္စအတွက် သဘောထား တီးခေါက်လိုပုံလည်း ရသည်။ ကမ္ဘောဒီယားမှ ခန့်အပ်မည့် သံတမန်၏

သဘောထား နှင့် အာဆီယံ မှ မည်သို့ တုန့်ပြန်မည် ကို စောင့်ကြည့်ရမည်သာ ဖြစ်သည်။

စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ တိုင်းပြည်ကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ဖို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုတော့သည့်

အနေအထား ရောက်နေပေပြီ။ ပြည်ပ မှ ၎င်းတို့ အား ထောက်ခံလိုသည့် လက်ချိုး ရေလျှင် ပင်

ရနိုင်လောက်သည့် နိုင်ငံများကလည်း ယခုပုံစံမျိုး နှင့် မဖြစ်နိုင်၊ ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာ အဖြစ်

လက်ခံလာကြပြီ ဖြစ်သည်၊ ရှေ့လျောက် ဒီအတိုင်း ဆက်သွားမည်ဆိုက ၎င်းတို့ နှင့် မိသားစုများပါ

အန္တရာယ် ကျရောက်လာနိုင်တော့မည်ကို ရိပ်စားမိလာကြတော့မည်လည်း ဖြစ်ပေသည်။

လက်ရှိတွင် လုပ်နိုင်သမျှ လိုက်လုပ်နေရသည့် အနေဖြင့် NUG တွင် ပါဝင်နေသူများ နှင့်

ထင်ရှားသူများ၏ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဩစတေးလျှ ရှိ

မြန်မာ သံရုံး မှ အကြောင်းကြားစာများ ဖြန့်ဝေလာသည့် သတင်းလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

တော်လှန်ရေးကြီး မုချအောင်ရမည်!!!