ဗဟုသုတ

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနတဲ့ နိမိတ္တေဘာင္ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနတဲ့ နိမိတ္တေဘာင္ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနတဲ့ နိမိတ္တေဘာင္ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္

“ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကတည္းက ေပၚခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တေဘာင္တစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္”

( ၁ ) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္းမည္ ။ ( ၂ ) ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ ခြင္းမည္ ။ ( ၃ ) မုဆိုးကို ထီး႐ိုး႐ိုက္လိမ့္မည္ ။ ( ၄ ) ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳး ပစ္လိမ့္မည္ ။ ( ၅ ) သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ေပၚလိမ့္မည္ ။

( ၆ ) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္ ။ ( ၇ ) လက္ပံလည္း ရွားလိမ့္မည္ ။ ( ၈ ) ၾကက္မ တြန္လို႔ မိုးလင္းမည္ ။ ( ၉ ) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္ ( ၁၀ ) ဗုဒၶရာဇာသာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္ ။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ။ ။ (၁) ဟသၤာမင္း အင္းကိုဆင္းမည္ -ဟံသာဝတီမြန္တို႔ အင္းဝကို သိမ္းပိုက္လိမ့္မည္။ ဟသၤာမွာ ဟံသာဝတီမြန္တို႔၏ အမွတ္အသားျဖစ္ၿပီး အင္းဆိုသည္မွာ အင္းဝကို ဆိုလိုသည္ ။ အင္းတို႔၏ အဝမွာရွိလို႔ အင္းဝ (InWa)၊ ျမစ္တို႔အင္းတို႔၏ ဆုံရာအဝမွာရွိလို႔ အဝ (AVA)၊ အင္းကိုး အင္းအလယ္မွာ ရွိလို႔ အင္းနဝ (Innwa) စသျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္ ။

( ၂ ) ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ခြင္းမည္ -ထိုဟံသာဝတီ အင္အားစုကို မုဆိုးဘို (ေ႐ႊဘို) အင္အားစုက အႏိုင္ယူလိမ့္မည္ ။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို အခ်ိဳ႕က မုဆိုးမင္းဆက္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္ ။

( ၃ ) မုဆိုးကို ထီး႐ိုး႐ိုက္လိမ့္မည္။ ထိုကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေခၚ မုဆိုးမင္းဆက္ကို စေနနံ တိုင္းတပါးမင္းကအႏိုင္ယူ ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မည္ ။

( ၄ ) ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္လိမ့္မည္ -စေနနံတိုင္းတပါးမင္းအစိုး ရကို ၾကာသပေတးနံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ၾကာသာပေတးနံ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးလိမ့္မည္ ။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားလုံးဟာ ၾကာသာပေတးနံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရလိမ့္မည္ ။

( ၅ ) သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္မည္ – တပ္မေတာ္မွာ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ ေလးေယာက္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ

( ၆ ) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္ -ယခုပင္ ေႏြရာသီဆို ဧရာဝတီမွာ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘၤာေတြ ဝါးလုံးေထာက္စမ္းၿပီးသြားေနရၿပီ ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ကေတာ့ သြားၿပီ…

( ၇ ) လက္ပံလည္း ရွားလိမ့္မည္ -တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ယခုအေတာအတြင္း တ႐ုတ္နဲ႔ ကမာၻ႔ေဈးကြက္က ကြၽန္းသစ္ထက္ေတာင္ ႀကိဳက္လို႔ အမ်ားဆုံးခိုးထုတ္ ခံေနရေသာ တမလန္းသစ္မွာ လက္ပံမ်ိဳးႏြယ္ဟု သိရသည္ ။

( ၈ ) ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးလင္းမည္ -အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ျမန္မာျပည္ကို ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္စိုးေသာ ဒီမိုကေရစီအလင္းေခတ္သို႔ ေရာက္ေစလိမ့္မည္ ။

( ၉ ) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္မည္ -သို႔ေသာ္ထို အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္အေလးထားေသာ မင္းအစိုးရ တက္လာၿပီး သာသနာေတာ္ကို ျပန္လည္ထြန္းလင္းေစ လိမ့္မည္။ (ဗုဒၶရာဇာ= ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္း)

( ၁၀ ) ဗုဒၶရာဇာ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္။ဒါကေတာ့ ျဖစ္မလာေသးလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရေပအုံးမည္။

#ေဒါက္တာအရွင္လကၡဏသာရ ခရက္ဒစ္

Unicode

ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနတဲ့ နိမိတ္တေဘာင္ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္

“ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကတည္းက ေပၚခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တေဘာင္တစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္”

( ၁ ) ဟသၤာမင္း အင္းကို ဆင္းမည္ ။ ( ၂ ) ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ ခြင္းမည္ ။ ( ၃ ) မုဆိုးကို ထီး႐ိုး႐ိုက္လိမ့္မည္ ။ ( ၄ ) ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳး ပစ္လိမ့္မည္ ။ ( ၅ ) သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ေပၚလိမ့္မည္ ။

( ၆ ) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္ ။ ( ၇ ) လက္ပံလည္း ရွားလိမ့္မည္ ။ ( ၈ ) ၾကက္မ တြန္လို႔ မိုးလင္းမည္ ။ ( ၉ ) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္ ( ၁၀ ) ဗုဒၶရာဇာသာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္ ။

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ။ ။ (၁) ဟသၤာမင္း အင္းကိုဆင္းမည္ -ဟံသာဝတီမြန္တို႔ အင္းဝကို သိမ္းပိုက္လိမ့္မည္။ ဟသၤာမွာ ဟံသာဝတီမြန္တို႔၏ အမွတ္အသားျဖစ္ၿပီး အင္းဆိုသည္မွာ အင္းဝကို ဆိုလိုသည္ ။ အင္းတို႔၏ အဝမွာရွိလို႔ အင္းဝ (InWa)၊ ျမစ္တို႔အင္းတို႔၏ ဆုံရာအဝမွာရွိလို႔ အဝ (AVA)၊ အင္းကိုး အင္းအလယ္မွာ ရွိလို႔ အင္းနဝ (Innwa) စသျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္ ။

( ၂ ) ထိုဟသၤာကို မုဆိုး ေလးနဲ႔ခြင္းမည္ -ထိုဟံသာဝတီ အင္အားစုကို မုဆိုးဘို (ေ႐ႊဘို) အင္အားစုက အႏိုင္ယူလိမ့္မည္ ။ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို အခ်ိဳ႕က မုဆိုးမင္းဆက္ဟုလည္း ေခၚၾကသည္ ။

( ၃ ) မုဆိုးကို ထီး႐ိုး႐ိုက္လိမ့္မည္။ ထိုကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေခၚ မုဆိုးမင္းဆက္ကို စေနနံ တိုင္းတပါးမင္းကအႏိုင္ယူ ျဖဳတ္ခ်လိမ့္မည္ ။

( ၄ ) ထီး႐ိုးကို မိုးႀကိဳးပစ္လိမ့္မည္ -စေနနံတိုင္းတပါးမင္းအစိုး ရကို ၾကာသပေတးနံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ၾကာသာပေတးနံ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူေပးလိမ့္မည္ ။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဖတပလ၊ ဖဆပလ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားလုံးဟာ ၾကာသာပေတးနံမ်ားသာ ျဖစ္သည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရလိမ့္မည္ ။

( ၅ ) သံခေမာက္ေဆာင္း ေလးေယာက္ ေပၚလိမ့္မည္ – တပ္မေတာ္မွာ အျမင့္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ ေလးေယာက္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ

( ၆ ) ဧရာဝတီ ခမ္းလိမ့္မည္ -ယခုပင္ ေႏြရာသီဆို ဧရာဝတီမွာ ေမာ္ေတာ္၊ သေဘၤာေတြ ဝါးလုံးေထာက္စမ္းၿပီးသြားေနရၿပီ ။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ကေတာ့ သြားၿပီ…

( ၇ ) လက္ပံလည္း ရွားလိမ့္မည္ -တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ယခုအေတာအတြင္း တ႐ုတ္နဲ႔ ကမာၻ႔ေဈးကြက္က ကြၽန္းသစ္ထက္ေတာင္ ႀကိဳက္လို႔ အမ်ားဆုံးခိုးထုတ္ ခံေနရေသာ တမလန္းသစ္မွာ လက္ပံမ်ိဳးႏြယ္ဟု သိရသည္ ။

( ၈ ) ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးလင္းမည္ -အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ျမန္မာျပည္ကို ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္စိုးေသာ ဒီမိုကေရစီအလင္းေခတ္သို႔ ေရာက္ေစလိမ့္မည္ ။

( ၉ ) ဗုဒၶရာဇာကိန္းနဲ႔အညီ နန္းသိမ္းလိမ့္မည္ -သို႔ေသာ္ထို အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္အေလးထားေသာ မင္းအစိုးရ တက္လာၿပီး သာသနာေတာ္ကို ျပန္လည္ထြန္းလင္းေစ လိမ့္မည္။ (ဗုဒၶရာဇာ= ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္း)

( ၁၀ ) ဗုဒၶရာဇာ သာသနာျပဳ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းျပည္ႀကီး စည္ကားသာယာ ဝေျပာလိမ့္မည္။ဒါကေတာ့ ျဖစ္မလာေသးလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရေပအုံးမည္။

#ေဒါက္တာအရွင္လကၡဏသာရ ခရက္ဒစ္