ဗဟုသုတ

ေလ ျဖတ္ ေတာ့ မယ္ ဆို တာ ႀကိဳ တင္ သိ နုိင္ တဲ့ အ ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ကာ ကြယ္ နည္း မ်ား

ေလ ျဖတ္ ေတာ့ မယ္ ဆို တာ ႀကိဳ တင္ သိ နုိင္ တဲ့ အ ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ကာ ကြယ္ နည္း မ်ား

ေလ ျဖတ္ ေတာ့ မယ္ ဆို တာ ႀကိဳ တင္ သိ နုိင္ တဲ့ အ ခ်က္ မ်ား ႏွင့္ ကာ ကြယ္ နည္း မ်ား

က မာၻ႔ က်န္း မာ ေရး အ ဖြဲ႕ အ စည္း ႀကီး ျဖစ္ ေသာ W H O ရဲ႕ ေၾက ျငာ ခ်က္ အ ရ ေသ ေစ တတ္ ေသာ ေရာ ဂါ မ်ား အ နက္ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ဟာ တ တိ ယ ေျမာက္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ကို အ ခ်ိန္ မီ သိ ရွိ ပါ က ေနာက္ ဆက္ တြဲ ဆိုး က်ိဴး ေတြ မ ျဖစ္ ေအာင္ ကာ ကြယ္ နုိင္ ေပ မယ့္ လဲ လူ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က အ ခ်ိန္ မီ မ သိ ရွိ နုိင္ တာ မို႔ ေစာ စီး စြာ ေဆး ကု သ မႈ ခံ ယူ ခ်ိန္ မ ရ လိုက္ ပါ ဘူး ။

ေလ ျဖတ္ ျခင္း ကို ဘယ္ လို သိ နုိင္ မွာ လဲ

ေလ ျဖတ္ ျခင္း ကို ( ၁ )ဦး ေနွာက္ ေသြး ေၾကာ ေပါက္ ျခင္း ( ၂ ) ဦး ေနွာက္ ေသြး ေၾကာ ပိတ္ ျခင္း ဆို ၿပီး ေဆး ပ ညာ အ ရ ၂ မ်ိဴး ခြဲ ထား ပါ တယ္ ။

စစ္ တမ္း မ်ား အ ရ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ရဲ႕ ၈ ၀ ရာ ခိုင္ နုွန္း က ဦး ေနွာက္ ေသြး ေၾကာ ပိတ္ ဆို႔ ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ေသြး ေၾကာ ပိတ္ ဆို႔ ျခင္း ေၾကာင့္ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ဟာ အ ျဖစ္ မ်ား သ ေလာက္ အ စ ပိုင္း တြင္ ေရာ ဂါ လ ကၡ ဏာ မ ျပ သ တာ ေၾကာင့္ သိ ရွိ ဖို႔ လဲ ခဲ ယဥ္း ပါ တယ္ ။

ဦ ေနွာက္ ေသြး ေျကာ ပိတ္ ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ ေလ ျဖတ္ ရ ျခင္း ရဲ႕ အ ေၾကာင္း ရင္း မွာ ဦး ေနွာက္ ဆီ သို႔ ေသြး စီး ဆင္း ေသာ ေသြး ေၾကာ တစ္ ေန ရာ တြင္ ေသြး ခဲ ျဖင့္ ပိတ္ ဆို႔ ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ထို အ ခါ ပိတ္ ဆို႔ သြား ေသာ ေသြး ေၾကာ ေန ရာ ရွိ ဦး ေနွာက္ တစ္ ရွဴး မွာ တ ျဖည္း ျဖည္း ေဖာင္း လာ ၿပီး ဦး ေခါင္း ခြံ အ တြင္း တြင္ ပို မို ေန ရာ ယူ လာ ရာ မွ ဦး ေနွာက္ အ တြင္း သား ဖိ အား ျမင့္ တက္ လာ ပါ တယ္ ၊ ထို အ ခါ အ လြန္ ေခါင္း ကိုက္ ျခင္း ျဖစ္ ေပၚ လာ ပါ တယ္ ။

ထို႔ ေနာက္ မွာ ေတာ့ ဦး ေနွာက္ တစ္ ခု လုံး မွာ ဖိ အား ကို ခံ စား လာ ရ ပါ တယ္ ၊ ေလ ျဖတ္ စဥ္ မွာ ထို လူ ရဲ႕ ေျခ လက္ မ်ား လုွပ္ မ ရ နုိင္ သ လို သူ႔ ရဲ႕ စ ကား ေျပာ အာ ႐ုံ နဲ႔ အ ၾကား အာ ႐ုံ ေတြ ပါ အ လုပ္ မ လုပ္ နုိင္ ေတာ့ ပါ ဘူး ၊ တ ခ်ိဴ႕ ေသာ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ေတြ မွာ ဆို လူ နာ အ ေန နဲ႔ ထင္ ေယာင္ ထင္ မွား ေတြ ပါ ျဖစ္ လာ တတ္ ပါ တယ္ ၊ အ ခ်ိဴ႕ ေသာ ေလ ျဖတ္ ျခင္း အ နု စား ေတြ မွာ လြန္ ခဲ့ ေသာ ၁ ၀ နွစ္ ခန႔္ သို႔ မ ဟုတ္ မ ေန႔ က အ ျဖစ္ အ ပ်က္ မ်ား ကို ပါ ေမ့ သြား တတ္ ပါ တယ္ ၊ ပို ဆိုး လာ ပါ က လူ တစ္ ကိုယ္ လုံး လႈပ္ ရွား လို႔ မ ရ ေတာ့ ပါ ။

ဦး ေနွာက္ ေသြး ေၾကာ ပိတ္ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ရဲ႕ လ ကၡ ဏာ မ်ား

မ်က္ နွာ ( သို႔ ) ေျခ လက္ မ်ား ႐ုတ္ တ ရက္ ထုံ ျခင္း / အား နည္း ျခင္း ( မ်ား ေသာ အား ျဖင့္ ကိုယ္ တစ္ ျခမ္း တည္း ) စ ကား မ ေျပာ နုိင္ ေတာ့ ျခင္း ၊ ေျပာ သည္ ကို နား မ လည္ ျခင္း ၊ အ ျမင္ အာ ႐ုံ အား နည္း ျခင္း ၊ မူး ေဝ ျခင္း ၊ လမ္း မ ေလွ်ာက္ နုိင္ ျခင္း ၊ အာ ႐ုံ စိုက္ မ ရ ျခင္း ၊ ႐ုတ္ တ ရက္ အ လြန္ အ မင္း ေခါင္း ကိုက္ ျခင္း ၊ မူး ေဝ ရာ မွ ေအာ့ အန္ ျခင္း ၊ ဦး ေခါင္း အ ေနာက္ ျကြက္ သား နာ က်င္ ျခင္း အန္ ျခင္း ၊ မ်က္ လုံး မ်ား ညိဳ မည္း ျခင္း တစ္ ေန ရာ တည္း ကို အ ခ်ိန္ ၾကာ ျမင့္ စြာ ၾကည့္ ေန ျခင္း ( ရည္ ႐ြယ္ ခ်က္ မ ရွိ ပဲ ) တို့ ျဖစ္ သည္ ။

သင့္ အ နီး က လူ တစ္ ေယာက္ ေလ ျဖတ္ ေန ၿပီ ဟု သံ သ ယ ရွိ ပါ က သင္ ဘာ လုပ္ သင့္ သ နည္း

သူ႔ ကို ၿပဳံး ခိုင္း ပါ ၊ မ်က္ နွာ တစ္ ျခမ္း ႐ြဲ႕ မ ႐ြဲ႕ ကို အ ကဲ ခတ္ ပါ ၊ လက္ နွစ္ ဖက္ လုံး ကို အ ေပၚ ေျမႇာက္ ခိုင္း ပါ ၊ လက္ တစ္ ဖက္ နဲ႔ တစ္ ဖက္ ညီ မ ညီ ၾကည့္ ပါ ၊ စာ တစ္ ေၾကာင္း ကို ထပ္ ခါ ထပ္ ခါ ႐ြတ္ ခိုင္း ပါ ၊ စာ လုံး မ်ား ပီ သ မွန္ ကန္ မႈ ရွိ မ ရွိ စစ္ ေဆး ပါ ။ ေလ ျဖတ္ သည္ ဟု သံ သ ယ ရွိ ပါ က ခ်က္ ခ်င္း ေဆး ႐ုံ ပို႔ ရ ပါ မည္ ၊ ေလ ျဖတ္ ျခင္း ရဲ႕ ေနာက္ ဆက္ တြဲ ဆိုး က်ိဴး မ်ား ကို ကာ ကြယ္ ဖို႔ အ တြက္ ပ ထ မ ၁ နာ ရီ အ တြင္း ပို ႔ႏိုင္ ပါ က အ ေကာင္း ဆုံး ျဖစ္ သည္ ။

W r i t e r – D r J u e ( X Y Z N E W S )