ကျန်းမာရေး

အိပ္ ယာ အ ထ မွာ လိုက္ နာ စ ရာ အ ခ်က္ ေလး မ်ား

အိပ္ ယာ အ ထ မွာ လိုက္ နာ စ ရာ အ ခ်က္ ေလး မ်ား

အိပ္ ယာ အ ထ မွာ လိုက္ နာ စ ရာ အ ခ်က္ ေလး မ်ား

အိပ္ ေန ရင္း ေသ သြား တယ္ ဘယ္ လို ေသ သြား ရ တာ လဲ ဒါ မ်ိဳး ဘာ လို႔ ျဖစ္ သြား ရ တာ လဲ လူ တိုင္း သိ ထား ဖို႔ ျပန္ လည္ မွ် ေဝ ပါ သည္ ။

ည ည အိပ္ေပ်ာ္ ေန ရာ က ဆီး သြား ခ်င္ စိတ္ ေၾကာင့္ ႏိုး လို႔ ဘဲ ျဖစ္ ျဖစ္ နံ နက္ ေစာ ေစာ အိပ္ ရာ အ ထ မွာ ျဖစ္ ျဖစ္ လူ တိုင္း မိ နစ္ ဝက္ သုံး ႀကီမ္ သ တိ ထား ျခင္း ျဖင့္ ႐ုတ္ တ ရက္ ေသ ဆုံး မႈ မ်ား စြာ ေလ်ာ့ ပါး မွာ ပါ ၊ သာ မာန္ အား ျဖင့္ က်န္း မာ ေရး ေကာင္း တယ္ လို႔ ထင္ ရ တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ည က ကြယ္ လြန္ သြား ၿပီ ဆို တာ မ်ိဳး / မ ေန႔ က ဘဲ ေဖ့စ္ ဘြတ္ မက္ စင္ ဂ်ာ က ေန စ ကား ေျပာ လိုက္ ရ ေသး ခု ႐ုတ္ တ ရက္ ေသ ဆုံး ၿပီ ဆို တာ မ်ိဳး ေတြ မ ၾကာ မ ၾကာ ၾကား ၾကား ေန ရ တာ ဘာ ေၾကာင့္ ပါ လဲ ။

အ ေၾကာင္း က ေတာ့ ည မွာ အ ေပါ့ စြန႔္ ဖို႔ အိပ္ ရာ က အ ေလာ သုံး ဆယ္ အ ထ မွာ ဦး ေနွာက္ ကို ေသြး ပို ႔မႈ နည္း သြား လို ႔ပါ ၊ ည လည္ ေလာက္ ဆီး သြား ခ်င္ လို႔ ႏိုး ႐ုံ ေလး နဲ႔ ႏွ လုံး သား လွ်ပ္ စီး မႈ ျပ ေကာက္ ေၾကာင္း ပုံ စံ ( E C G p a t t e r n ) ေျပာင္း လဲ ပါ ၿပီ ၊ ဒီ အ ထဲ ဝ ႐ုန္း သုန္း ကား အ ျမန္ ထ လိုက္ ဦး မယ္ ဆို ရင္ ျဖင့္ ဦး ေနွာက္ မွာ ေသြး နီ အား နည္း ၿပီး ႏွ လုံး သား ရဲ႕ ခုတ္ ညႇစ္ မႈ စြမ္း အား ပ်က္ ျပား သြား တတ္ ပါ တယ္ ။ ( ဦး ေနွာက္ ထဲ မွာ ႏွ လုံး ခုန္ မႈ ကို ထိန္း ညႇိ တဲ့ ဦး စီး ဌာ န ရွိ ေန ပါ တယ္ C a r d i a c C e r t e r , V a s o m o t o r C e n t e r e t c )

လိုက္ နာ ရ မယ့္ မိ နစ္ ဝက္ သုံး ႀကိမ္

ဘယ္ အ ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဘဲ ႏိုး ႏိုး ႏိုး ႏိုး ခ်င္း အိပ္ ရာ က အ ေမ်ာ အ ေမာ အ ေလာ သုံး ဆယ္ မ ထ လိုက္ ပါ နဲ႔ ၊ ဒီ အ ခ်က္ သုံး ခ်က္ ကို ျဖင့္ ႏွ လုံး သြင္း ျဖစ္ ေအာင္ သြင္း လိုက္ ပါ ။

( ၁ ) ပ ထ မ မိ နစ္ ဝက္ – အိပ္ ေပ်ာ္ ေန ရာ က ႏိုး နုိး ခ်င္း မိ နစ္ ဝက္ အိပ္ ရာ ထဲ မွာ ဆက္ ၿပီး လဲ ေလ်ာင္း ေန ပါ ဦး ။

( ၂ ) ဒု တိ ယ မိ နစ္ ဝက္ – အိပ္ ရာ ေပၚ မွာ ဘဲ မိ နစ္ ဝက္ ထိုင္ ပါ ။

( ၃ ) တ တိ ယ မိ နစ္ ဝက္ – အိပ္ ရာ အ စြန္း မွာ ထိုင္ လ်ွက္ ေျခ နွစ္ ဖက္ အိပ္ ရာ ေဘး သို႔ တြဲ ေလ်ာင္း ခ် ပါ ။

ဤ နည္း ျဖင့္ အိပ္ ရာ က အ ထ မွာ လဲ က် လိမ့္ က် ၿပီး ဦး ေနွာက္ ေသြး အား နည္း ျခင္း ၊ တစ္ နည္း အား ျဖင့္ ေအာက္ ဆီ ဂ်င္ ရ ရွိ မႈ ေလ်ာ့ နည္း ျခင္း မ ျဖစ္ ေတာ့ ဘဲ ႏွ လုံး ျကြက္ သား ခုတ္ ညႇစ္ မႈ စြမ္း အား ပ်က္ ျပား ကာ ႐ုတ္ တ ရက္ ေသ ဆုံး မႈ မ်ိဳး မ ျဖစ္ နုိင္ ေတာ့ ပါ ။

ဒါ ေၾကာင့္ ဒီ အ ခ်က္ အ ေၾကာင္း အ ရာ ကို မိ မိ မိ သား စု ဝင္ မ်ား / မိတ္ ေဆြ မ်ား / ခ်စ္ အပ္ ခင္ အပ္ သူ မ်ား အား အ သိ ေပး မွ် ေဝ ပါ / ႏိုး ၾကား ေစ ပါ ၊ ႀကီး ႀကီး ငယ္ ငယ္ ႐ြယ္ ႐ြယ္ လတ္ လတ္ အ သက္ အ ႐ြယ္ မ ေ႐ြး ဒီ အ ေျခ အ ေန ဆိုး ေတြ ျဖစ္ တတ္ ပါ တယ္ ။

C r d