ဗဟုသုတ

ဖ်ားနာေနတဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ဇာတိၿမိဳ႕သို႔ျပန္ရန္ ပိုက္ဆံမရွိတာေၾကာင့္ ငိုေႂကြးကာ အကူအညီေတာင္းခံေနခဲ့တဲ့ ဖခင္တစ္ဦး

မိဘေတြရဲ႕ ၎တို႔သားသမီးေတြအတြက္ ထားရွိတဲ့ႀကီးမားတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြဟာ ဘယ္ေသာအရာနဲ႔မွႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရပါဘူး။ ထိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ မည္သည့္အရာကိုမဆိုျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားဟာ ဤဘ၀ တြင္ အေဖမ်ားရဲ႕သားသမီးမ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့အႀကီးျမတ္ဆုံးေသာေမတၱာကိုေလာင္ကြၽမ္းေစတဲ့ဓာတ္ကူပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါဇာတ္လမ္းသည္၎အတြက္ၿပီးျပည့္စုံေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက Janette Odon အမည္ရွိ netizen တစ္ဦးဟာ သူ၏ဖ်ားနာေနေသာကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ဖခင္တစ္ဦးရဲ႕ဝမ္းနည္းငိုေႂကြးေနခဲ့တဲ့ဓာတ္ပုံကို ျပန္လည္မွ်ေဝခဲ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ Janette က သူမဟာ အဖ်ားရွိသည့္ သားေလးတစ္ဦး ႏွင့္ ဦး ေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕တဲ့ေနတဲ့ သမီးေလးတို႔အား ျပဳစုေပးေနတဲ့အဆိုပါဖခင္တို႔ႏွင့္အတူကားတစ္စီးထဲတြင္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပူပင္ေသာကေရာက္ေနတဲ့အေဖဟာ ဆက္တိုက္ငိုေႂကြးေနခဲ့ၿပီး ၎တို႔သားအဖသုံးေယာက္အား အိမ္ျပန္ပို႔ေပးႏိုင္မဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြဆီကအကူအညီ လွမ္းေတာင္းခံေနခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ ခရီးသည္အခ်ိဳ႕ကလည္း ၎တို႔ရဲ႕ၾကင္နာမႈကိုျပခဲ့ၿပီး အဆိုပါဖခင္အား ေငြအနည္းငယ္ေပးကမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆိုပါဖခင္ကမွ်ေဝခဲ့သည့္အတိုင္း သူဟာ မိသားစုေငြေၾကးျပႆနာကိုကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာအလုပ္တစ္ခုရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းသိေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕ဇနီးသည္ဟာ ၎တို႔သားအဖ သုံးေယာက္ကိုထားခဲ့တာေၾကာင့္ သူက သားသမီးမ်ားကို မပစ္ထားခ်င္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၎အေဖနဲ႔သူ႔ကေလးေတြရဲ႕ဇာတ္လမ္းကို Facebook page တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Tagalog မွာအျဖစ္အပ်က္ရဲ႕အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေဖျဖစ္သူဟာ ၎တို႔သားအဖသုံးေယာက္က Cogeo ၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္သို႔ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၿပီး သူဟာ မ်က္ရည္မ်ားစီးက်ကာ အျခားခရီးသည္မ်ားထံအကူအညီေတာင္းခံေနခဲ့ပါတယ္။

၎တို႔ဟာ ကားခကလႊဲရင္ Cogeo ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ဖို႔ ပိုက္ဆံတျပားတခ်ပ္မွမရွိေနပါဘူး။ မဟုတ္ရင္ ၎တို႔က ေနာက္ထပ္ ၆ လထပ္ေစာင့္ရဦးမွာမို႔ ထို႔အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္း အိမ္ျပန္ဖို႔လည္း လိုေနခဲ့ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕မ်က္ႏွာသာေတြေတာင္းေနခ်ိန္မွာ သူဟာ ဖ်ားေနတဲ့သူ႔သားအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပေနခဲ့ပါတယ္။ ”ဟု ထိုကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ စိတ္ဆင္းရဲေနရတဲ့ အဆိုပါဖခင္က မိန္းမျဖစ္သူက သူနဲ႔သူတို႔ကေလးေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ထားသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး သူဟာ တစ္ကိုယ္တည္း ဆက္လက္ကာ ကေလးေတြကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

သူျဖစ္ခ်င္တဲ့တစ္ခုအရာက သူ႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြရွိတဲ့ ေနအိမ္ကိုသာ ျပန္သြားခ်င္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ Janette Odon အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ အေမမ်ားႏွင့္ အျခားခရီးသည္မ်ားက သူ႔အား ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ကိစၥမ်ားကို ရက္အနည္းငယ္အတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကရပါတယ္။

ခရီးသည္မ်ားရဲ႕ေသးငယ္တဲ့အေထာက္အပံ့မ်ားက အဆိုပါဖခင္အတြက္ အသုံးဝင္ေစသလို တစ္စုံတစ္ေယာက္ကလည္း အဆိုပါသားအဖသုံးေယာက္အား အျပည့္အဝကူညီေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါတယ္။