ဗဟုသုတ

D Dayေရာက္လာေတာ့မွာမို႔PDFညီေလးေတြဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ

D Dayေရာက္လာေတာ့မွာမို႔PDFညီေလးေတြဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ….

ညီေလးေတြ အေနနဲ႔ 3Min ready အထုတ္ျပင္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေသာက္ေရ မျဖစ္မေနလိုပါတယ္။ ေရပါေအာင္ယူပါ။

ပြဲကေနစဉ္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ က်ည္လိုအပ္ရင္ မတြန္႔မတိုမ်ွေပးပါ။စကစ ရဲ့ MA series ေတြဟာ ညီတို႔လိုမဟုတ္ပဲ 16 /47 ကိုင္ထားၾကတဲ့ ညီတို႔ဟာ Gun Power သာပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ စကစဟာ လက္နက္ႀကီး ပစ္ကူ အင္အားသာလြန္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အရမ္းစြတ္မတိုးပါနဲ႔ ။ ေခါင္းေဆာင္ အမိန္႔ကိုနာခံပါ ။ တက္ဆို တက္ပါ။

ဆုတ္ဆို ဆုတ္ပါ။ပြဲကေနရင္းမွ ကိုယ့္လူျပန္လိုက္ဆြဲေနရရင္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။အမိန္႔ရဲ့ သေဘာ သဘာဝ အရ အေပးအယူမ်ွ ဖို႔ အရမ္း အေရးႀကီးပါတယ္ ။အမိန္႔ နာခံမႈရိွပါေစ။

မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႔ရဲ့ လက္နက္ႀကီးေနရာ ကို အတည္ျပဳဖို႔အကဲၾကည့္ပစ္ခတ္ခ်င္းေတြလည္း စကစ ဘက္ကျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။Decision maker ေတြ အေနနဲ႔စ္မိန္႔ကို ပြဲအေျခအေန ေပၚမူတည္ပီး ေသခ်ာ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ပါ။သို႔ေပမယ့္ စကစ ဟာ ROE မရိွတဲ့ ထံုးစံအတိုင္း ေလယာဉ္ /သံခ်ပ္ကာ မသံုးပဲ မေနပါဘူး ။

သံုးပါလိမ့္မယ္။Ground to air confirmed kill ျဖစ္စဉ္ဟာ လက္ခ်ိဳးေရလို႔ ရတဲ့ အေရအတြက္ပဲရိွပါေသးတယ္။ Risk မယူပါနဲ႔။

ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ေနာက္ဆုတ္ပါ။ဒီတစ္ဂြင္မႀကံဳ ေနာက္တစ္ခ်ီ အေႂကြးဆပ္လို႔ရပါတယ္။ Survival စိတ္ကိုေမြးပါ။ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္ေတြ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္ေစလိုပါ။ေနာက္ဆုတ္တဲ့ ေျခတစ္လွမ္းဟာ ေရ႔ွေျပးတက္ရန္ အားယူတာျဖစ္ပါတယ္။

Credit to original writter