ဗဟုသုတ

သမီးကိုဂုဏ်ပြုချင်တဲ့စိတ်လေးတခုတည်းနဲ့ ကီလိုမီတာ(၅၀၀) ကွာဝေးတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို ပန်းစီးလေးဖြင့်အရောက်လာခဲ့တဲ့ဖခင်

ကီလိုမီတာ၅၀၀ကွာဝေးတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို ပန်းစီးလေးဖြင့် သမီးကိုဂုဏ်ပြုချင်လို့ ရောက်အောင်လာခဲ့တဲ့ ဖခင်မိဘများအတွက် သားသမီးတို့၏အောက်မြင်မှုဟာ လူဘုံအလယ်တွင် ဝင့်ကြွားနိုင်သော ဂုဏ်ယူစရာပင်ဖြစ်ပေသည်။ယခုတွင်လည်း အသက်၇၁နှစ်အရွယ်ဖခင်တစ်ဦးသည် ဘွဲ့ရသွားသည့် သမီးအငယ်ဆုံးလေးကြောင့် ဂုဏ်ယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုဖခင်ဖြစ်သူဟာ သားသမီး၆ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို ဘွဲ့ရသည်အထိ ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးဘွဲ့ယူရတော့မည်ဟု ကြသိလိုက်ရသည်နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သမီးကျောင်းတတ်နေသည့် မြို့လေးဆီသို့အပြေးလိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဖခင်ဟာ ကီလိုမီတာ၅၀၀ကျော်ဝေးကွာလှသောလည်း သမီးကို ဂုဏ်ပြုချင်သည့် စိတ်ကြောင့် အရောက်သွားကာ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းစီးလေးဖြင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခန်းထဲထိ လိုက်သွားခဲ့သော ဖခင်၏ သမီးလေးအပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာတရားလေးတွေဟာ အလွန်ကြီးမာလွန်းလှပါတယ်။

ကီလိုမီတာ၅၀၀ကွာဝေးတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို ပန်းစီးလေးဖြင့် သမီးကိုဂုဏ်ပြုချင်လို့ ရောက်အောင်လာခဲ့တဲ့ ဖခင်မိဘများအတွက် သားသမီးတို့၏အောက်မြင်မှုဟာ လူဘုံအလယ်တွင် ဝင့်ကြွားနိုင်သော ဂုဏ်ယူစရာပင်ဖြစ်ပေသည်။ယခုတွင်လည်းအသက်၇၁နှစ်အရွယ်ဖခင်တစ်ဦးသည် ဘွဲ့ရသွားသည့် သမီးအငယ်ဆုံးလေးကြောင့် ဂုဏ်ယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

ထိုဖခင်ဖြစ်သူဟာ သားသမီး၆ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို ဘွဲ့ရသည်အထိ ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးဘွဲ့ယူရတော့မည်ဟု ကြသိလိုက်ရသည်နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သမီးကျောင်းတတ်နေသည့် မြို့လေးဆီသို့ အပြေးလိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ဖခင်ဟာ ကီလိုမီတာ၅၀၀ကျော်ဝေးကွာလှသောလည်း သမီးကို ဂုဏ်ပြုချင်သည့် စိတ်ကြောင့် အရောက်သွားကာ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းစီးလေးဖြင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခန်းထဲထိ လိုက်သွားခဲ့သော ဖခင်၏ သမီးလေးအပေါ်ထားရှိသော

မတေ်တာတရားလေးတှဟော အလှနျကွီးမာလှနျးလှပါတယျ။ကီလိုမီတာ၅၀၀ကွာဝေးတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို ပန်းစီးလေးဖြင့် သမီးကိုဂုဏ်ပြုချင်လို့ ရောက်အောင်လာခဲ့တဲ့ ဖခင်မိဘများအတွက် သားသမီးတို့၏အောက်မြင်မှုဟာ လူဘုံအလယ်တွင် ဝင့်ကြွားနိုင်သော ဂုဏ်ယူစရာပင်ဖြစ်ပေသည်။

ယခုတွင်လည်း အသက်၇၁နှစ်အရွယ်ဖခင်တစ်ဦးသည် ဘွဲ့ရသွားသည့် သမီးအငယ်ဆုံးလေးကြောင့် ဂုဏ်ယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဖခင်ဖြစ်သူဟာ သားသမီး၆ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို ဘွဲ့ရသည်အထိ ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

သမီးဘွဲ့ယူရတော့မည်ဟု ကြသိလိုက်ရသည်နှင့်ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သမီးကျောင်းတတ်နေသည့် မြို့လေးဆီသို့ အပြေးလိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဟာ ကီလိုမီတာ၅၀၀ကျော်ဝေးကွာလှသောလည်း သမီးကို ဂုဏ်ပြုချင်သည့် စိတ်ကြောင့် အရောက်သွားကာ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

ပန်းစီးလေးဖြင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခန်းထဲထိ လိုက်သွားခဲ့သော ဖခင်၏ သမီးလေးအပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာတရားလေးတွေဟာ အလွန်ကြီးမာလွန်းလှပါတယ်။ကီလိုမီတာ၅၀၀ကွာဝေးတဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို ပန်းစီးလေးဖြင့် သမီးကိုဂုဏ်ပြုချင်လို့ ရောက်အောင်လာခဲ့တဲ့ ဖခင်မိဘများအတွက် သားသမီးတို့၏အောက်မြင်မှုဟာ လူဘုံအလယ်တွင် ဝင့်ကြွားနိုင်သော ဂုဏ်ယူစရာပင်ဖြစ်ပေသည်။

ယခုတွင်လည်း အသက်၇၁နှစ်အရွယ်ဖခင်တစ်ဦးသည် ဘွဲ့ရသွားသည့် သမီးအငယ်ဆုံးလေးကြောင့် ဂုဏ်ယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဖခင်ဖြစ်သူဟာ သားသမီး၆ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို ဘွဲ့ရသည်အထိ ကျောင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

သမီးဘွဲ့ယူရတော့မည်ဟု ကြသိလိုက်ရသည်နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ သမီးကျောင်းတတ်နေသည့် မြို့လေးဆီသို့ အပြေးလိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဟာ ကီလိုမီတာ၅၀၀ကျော်ဝေးကွာလှသောလည်း သမီးကို ဂုဏ်ပြုချင်သည့် စိတ်ကြောင့် အရောက်သွားကာ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းစီးလေးဖြင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခန်းထဲထိ လိုက်သွားခဲ့သော ဖခင်၏ သမီးလေးအပေါ်ထားရှိသော မေတ္တာတရားလေးတွေဟာ အလွန်ကြီးမာလွန်းလှပါတယ်။