ဗဟုသုတ

ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ ပုဂံေခတ္က ျမင့္ျမတ္ေသာလူမ်ိဳးစု (သို႔)ဘုရားက်ြန္

ဒီဘုရားက်ြန္ ဆိုေသာစကားလံုးကို ယခုေခတ္လူအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဘူးသိရွိျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

အခ်ိဳ႕ကလဲ ဘုရားက်ြန္ဆိုတာ ဘုရားမွာေနၿပီး ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ရေသာ သူေတာင္းစား, ဒြန္းစ႑ား,

စ႑ာလ, သူဖုန္းစား, သင္ခ်ိ စတဲ႕အမ်ိဳးယုတ္ညံ႔ေသာ ေအာက္တန္းစား လူရာမဝင္သူမ်ား ေအာက္တန္းစား လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေရးသားၾကသူမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားစုကလဲ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ၾကၿပီး လြဲမွားေနေသာအသိျဖစ္ေနျကပါတယ္။

ေထာင္ခ်ီရွိေနေသာ ပုဂံေခတ္ထိုးေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ဘုရားတည္ ေက်ာင္းလွဴ အလွဴရွင္တို႔က ဘုရား ေစတီ ေက်ာင္းမ်ားကို ေစာင့္

ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ဆီမီထြန္း ပန္းကပ္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္

္အတြက္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ က်ြန္မ်ားကို အမည္နာမ အေရအတြက္ကို ေက်ာက္စာမွာ တပါးတည္းေရးထိုးလွဴဒါန္းေလ့ရွိပါတယ္။ထိုသူမ်ားကို ဘုရားက်ြန္ အျဖစ္ေခၚဆိုပါတယ္။ ဘုရားေစတီေက်ာင္းကန္မ်ားကို ဘုရားက်ြန္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္အတူ မိမိတို႔ပိုင္ လယ္ယာေျမမ်ား, သစ္ပင္မ်ား, ထန္းပင္မ်ား,ေရကန္မ်ားကိုပါထည့္သြင္းလွဴဒါန္းေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီလွဴဒါန္းတဲ႔ လယ္ယာေျမ အပင္ေတြကိုေတာ့ ဘုရားက်ြန္ေတြက စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ေစၿပီး ရရွိလာတဲ႕ ေငြေၾကးေတြကိုေတာ့ ဘုရင့္ထံအခြန္ေတာ္အခ်ိဳ႕ေပးအပ္ေစၿပီး က်န္တဲ႔သံုးစုႏွစ္စုကို မိမိတို႔ဘုရား ျပဳျပင္ျခင္း ဆြမ္းသစ္သီးဝယ္ျခမ္းကပ္လွဴျခင္း ဘုရားျပင္ရန္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ အမွီအခိုကင္းစြာေဆာင္
ရြက္နိုင္ၾကပါတယ္။ က်န္ေငြတစုကိုေတာ့ မိမိတို႔စရိကၡာအျဖစ္သံုးစြဲရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဘုရားပိုင္ေျမယာနည္းပါးသူတို႔အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးနည္းပါး၍မလံုေလာက္တဲ႔အခါမွာ အခ်ိဳ႕က ၿမိဳ႕ထဲရြာထဲတြင္ မိမိတို႔တပ္အပ္ေသာ အဆိုပညာ အကပညာတို႔ကို အသံုးခ်ေဖ်ာ္ေျဖၿပီးအလွဴခံျခင္းေျကာင့္ရရွိလာတဲ႕ေငြေၾကးကိုရွာေဖြအသံုးျပဳရပါတယ္။

ထိုသူမ်ားကို ပုဂံေခတ္ကလူေနမႈပံုစံအရ ဘုရားက်ြန္မ်ားကို လူအမ်ားက နိွမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းအလ်ဥ္းမရွိ လူအမ်ားလုပ္နိုင္ခဲေသာ အလုပ္ကိုေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ လူတန္းစားအျဖစ္ ေလးစားစြာဆက္ဆံၾကပါတယ္။ ေလးေလးစားစားလွဴဒါန္းေပးကမ္းၾကပါတယ္။

ဘုရားက်ြန္မ်ားက

ဒီအလုပ္ကို မိမိတို႔ အသက္ေသဆံုးတဲ႔အထိ လုပ္ရပါသလား? လြတ္ေျမာက္ဖို႔အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ဘူးလား?

လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔မွာဘုရားက်ြန္ဘဝကလြတ္ေျမာက္ၿပီး သာမန္လြတ္လပ္ေသာ လူဘဝကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိၾကပါတယ္။

အစဦးစြာ က်ြန္ေတြဘယ္လိုျဖစ္လာတာလဲဆိုတာ

ကစၿပီးေျပာရရင္က်ြန္ျဖစ္ရတဲ႔အေၾကာင္းေတြက

၁။ေၾကြၿမီကို ဆပ္နိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ က်ြန္ျဖစ္ျခင္း။

၂။စစ္ရႈံးေသာေၾကာင့္ က်ြန္ျဖစ္ရျခင္း။

၃။ေသဒါဏ္(သို႕မဟုတ္)ေဘးဥပါဒ္မွ ကယ္တင္ေပးေသာေၾကာင့္က်ြန္ျဖစ္ရျခင္း။

၄။ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြစားေသာက္မႈခက္ခဲေသာ ေၾကာင့္က်ြန္ျဖစ္ရျခင္း။

၅။သူတစ္ပါးပစၥည္းအား ခိုးယူမိေသာေၾကာင့္ က်ြန္ျဖစ္ရျခင္း။

၆။ေငြေၾကးကို မိဘတို႔အားရေစျခင္းအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုေရာင္းခ်ျခင္း။

စတဲ႕က်ြန္ျဖစ္ရျခင္းမ်ားကိုပုဂံေက်ာက္စာပါအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသလို ေရွးေဟာင္းဓမၼသတ္က်မ္းမ်ားအလိုအရ က်ြန္မ်ိဳး ၁၂ ပါးစသည္ျဖင့္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ထို ၁၂ ပါးကိုေရးရလ်င္

၁။ေသေဘးမွကယ္ဆယ္၍ရေသာက်ြန္။

၂။ေငြျဖင့္ေပးဝယ္ထားေသာက်ြန္။

၃။က်ြန္မွေမြးေသာ ေမြးက်ြန္။

၄။ေၾကြးမေပး၍သိမ္းဆည္းေသာက်ြန္။

၅။ေဆြမ်ိဳးထဲမွဆင္းရဲသူကို ခိုင္းေစေသာ အမ်ိဳးက်ြန္။

၆။ခိုးမႈေၾကာင့္ တရားနိုင္၍ရေသာက်ြန္။

၇။ႏႈတ္မႈေျကာင့္ တရားနိုင္၍ရေသာက်ြန္။

၈။ လက္လြန္မႈေျကာင့္တရားနိုင္၍ရေသာက်ြန္။

၉။မိဘကအေမြေပး၍ရေသာက်ြန္။

၁၀။ဘုရင္ကေပး၍ရေသာ မင္းေပးက်ြန္။

၁၁။အေပါင္ခံ၍ရေသာ အေပါင္ဆံုးက်ြန္

၁၂။ ထမင္းေက်ြး၍ရေသာက်ြန္(ထမင္းစားက်ြန္ခံ)

ျဖစ္တယ္လို႔ေရးသားထားပါတယ္။

ထိုက်ြန္တို႔ကို ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက ေပးကမး္ျခင္း။လႊဲေျပာင္းျခင္း။ေရာင္းခ်ျခင္း။လြတ္လပ္ခြင့္ေပးနိုင္ျခင္း။ဘုရားလွဴျခင္း စသည္တို႕ကိုလြတ္လပ္အမွီခိုကင္းစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးႏွစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ႕ ဘုရားလွဴဒါန္းျခင္းနဲ႕က်ြန္မ်ားကိုလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းကအထူးအေရးပါတဲ႕အခ်က္ေတြျဖစ္ျကပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘုရားကိုက်ြန္လွဴလိုက္တဲ႕အခါ ထိုက်ြန္ဘုရားက်ြန္တို႔က ဘုရားေစတီ ေက်ာင္းသကၤန္း တို႔ကို ေန႔စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းကပ္ျခင္း ပန္းေရခ်မ္းကပ္လွဴပူေဇာ္ျခ

င္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း ရဟန္းသံဃာတို႔ သံုးေဆာင္ရန္ ဆြမ္းေရခ်မ္း ျပင္ဆင္ေပးရျခင္း သကၤန္းမ်ားေလ်ာ္ဖြတ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းတဲ႔ သံဃာေဝယ်ာဝ

စၥမ်ား ဘုရားေစတီေဝယ်ာဝစၥမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ကုသိုလ္မ်ားစြာ ရရွိေနသူ ျမင့္ျမတ္ေသာလူတန္းစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကေတာ့ပါတယ္။ က်ြန္သီးေတာ္ဟုလည္းေခၚဆိုၾကၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာအလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္သူမ်ားဟူ၍သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

သကၠရာဇ္ ၅၈၅ ခုႏွစ္ထိုး ေလးမ်က္ႏွာဘုရားေက်ာက္စာတြင္

“ဤအႏွစ္ေမာင္ႏွံျပဳေသာ ေကာင္းမႈခပ္သိမ္းေသာကို။အႏွစ္ကိုယ္စားအခါျမင့္ၿမဲ ျပဳရစ္ပါရစ္စိမ့္ေသာငွာ။တလင္းလွည့္စိမ့္ေသာငွာ။ ဘုရားတရား၌ သင္ပုတ္ဆီမီး ကြမ္းပန္းမျပတ္ တင္ရစိမ့္ေသာငွာ။ သည္းခံေသာအရိယာသံဃာတို႕ကို ကြမ္းပန္းေက်ြးစိမ့္ေသာငွာ။ အႏွစ္ေမာင္ႏွံလွဴေသာ ပုဂံက်ြန္ကား”ဟူ၍၎။

စားပြဲေမွာက္ဘုရားေက်ာက္စာတြင္

“ဤမ်ွေသာက်ြန္ကား အရိယာသံဃာတို႔ကို ေျခေဆးလက္ေဆးေရ။ခ်ိဳးေရ။ ေသာက္ေရခပ္သိမ္းေသာငွာ ဝတ္ခ်စိမ့္ေသာငွာ တမ်က္ေခ်းက်ံုးစိမ့္ေသာငွာ လွဴသတည္း”

ဟုေရးသားၿပီး ဘုရားက်ြန္အလုပ္တို႔ကိုခြဲျခားေပးအပ္ထားပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘုရားက်ြန္မ်ားမွာ မုဆိုးဖို မုဆိုးမ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားကိုလွဴတာမ်ားပါတယ္။

ဘုရားရိပ္တရားရိပ္တြင္ သက္သက္္သာသာ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ၿပီး ေအးခ်မ္းစြာ မပူမပင္စားေသာက္ေနထိုင္နိုင္ေစလိုတဲ႔ သေဘာသက္ေရာက္ေနသလို ကုသိလ္လဲမ်ားစြာရ ဝမ္းလဲဝသလို ျမန္ေသာလူတန္းစားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ထိုေခတ္ပုဂံျပည္မွာ အမတ္, သူေဌး ခ်မ္းသာတဲ႔သူေတြကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ ဇနီးနဲ႕သားသမီးေတြကိုပါ ေရစက္ခ် ဘုရားလွဴတဲ႕ ဓေလ့ေတြရွိေနပါတယ္။

အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုျမတ္သည္ ဘုရားက်ြန္ျဖစ္ရတာနိဗၺာန္ကိုပိုမိုလြယ္စြာေရာက္နိုင္သည္႕နည္းလမ္း ေဝသႏၲရာမင္းႀကီးထံုးႏွလံုးမူျကသူ အမ်ားအျပားပုဂံေခတ္မွာ ရွိခဲ႕ျကပါတယ္။

သကၠရာဇ္ ၅၄၁ ခုႏွစ္ထိုးတိုင္းခ်ြတ္ဘုရားေက်ာက္စာမွာ

“သင္ႀကီးအဘိနႏၵသူအမည္ ငါႀကီးကိုယ္လွဴ ၏ မယားကိုလည္းလွဴ ၏ သမီးႀကီးကိုလည္းလွဴ ၏ သမီးငယ္ေမာင္းမကိုလည္းလွဴ ၏”

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားက်ြန္အျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္းလွဴ ဒါန္းျခင္းအလုပ္ ခံယူေသာအလုပ္သည္ ယုတ္ညံ႕မႈမဟုတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာအလွဴ အလုပ္ျဖစ္ေျကာင္း ထင္ရွားေစပါတယ္။

ေနာက္တခုကလဲ ဘဝဆက္တိုင္းကြ်န္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းငွာ က်ြန္တို႔ကိုလွဴ ခဲ႕ေျကာင္းေစတနာေပၚလြင္ေစတဲ႔ သကၠရာဇ္ ၅၅၂ ခုႏွစ္ထိုး ေတာင္ဂူနီဘုရားေက်ာက္စာမွာေ

တြ႕ရပါတယ္။အဲ႕ဒီေက်ာက္စာမွာဘဲ”ဘုရားမျဖစ္ေသာၾကား ပဥၥဂၤတုရ္မည္ေသာ စည္ညင္းျဖင့္ ႏိုးထ ထေသာစည္းစိမ္ကို လိုရကား စည္ႀကီးပန္တ်ာျပဳ၏”လို႔ေရးထားခ်က္အရ ရ

ဟန္းသဃၤာေတြမနက္ခင္းနိုးထတဲ႕အခါ သာယာေသာစည္သံၾကားေစျခင္ေသာဆႏၵျဖင့္ သာယာေသာစည္တီးရန္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းသိရသလို ျမန္မာပန္တ်ာ, ကုလားပန္တ်ာသည္တို႔ကိုပါလွဴဒါန္းတဲ႔ဓေလ့ရွိပါတယ္။

“ရမက္က်ြန္အျဖစ္မွ ေတာ္လွန္လိုရကား ဘုရားသခင္ႏွင့္သဃၤာတို႔ ကပိၸယဝါ မူစိမ့္ေသာငွာ လွဴေသာက်ြန္ ၁၀၀” ဟုေရးသားထားပါတယ္။ က်ြန္တရာကိုက်ြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္ ဘုရားနဲ႕သဃၤာတို႕အလုပ္အေက်ြးအျဖစ္လွဴတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။

မိမိတို႔ရဲ႕ဘုရားက်ြန္မ်ားကို လွဴဒါန္ူထားေသာေဒသမွ ထြက္ခြာသြားလ်င္ ဒုကၡေရာက္ေစရန္ ႀကိမ္စာတိုက္ေသာစကားရပ္ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားမွာမေတြ႕ရွိတာက ထူးျခားမႈျဖစ္ပါတယ္။ အတင္းအၾကပ္ မိမိတို႕လွဴဒါန္းထားေသာ ဘုရားက်ြန္မ်ားကို ထိပါးေတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းမရွိေပမဲ့​ေနွာက္ရွက္ပါက ထိုသူတို႔ ေဘးဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ႀကံုေစရန္ကာကြယ္ထားတဲ႔ ၾကိမ္စာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတယ္။

က်ြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အျခားနည္းလမ္းေတြလဲရွိပါတယ္။

အသက္အရြယ္ႀကီးလို႔ အလုပ္ေတြမလုပ္ကိုင္နိုင္ေတာ့တဲ႕အခါမ်ိဳး။ မိမိေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေငြျဖင့္ေရြးယူတဲ႕အခါမ်ိဳး။ မိမိကိုယ္စား အျခာသူတစ္ေယာက္ကလူစားထိုးတဲ႕အခါမ်ိဳး။အျခားက်ြန္တေယာက္ကိုေငြျဖင့္ဝယ္ၿပီး လူစားထိုးျခင္း။

အလုပ္တာဝန္ကို ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္လို႕ ပိုင္ရွင္က လြတ္လပ္ခြင့္ေပးတဲ႕အခါမ်ိဳး။ ပိုင္ရွင္က ေရြးျခယ္ၿပီး ဇိဝိတဒါနအျဖစ္ လြတ္ေျမာက္ေစသူ။ပိုင္ရွင္ေသေသာအခါ မသာအေခါင္းေပၚမွာ ပရိကၡရာငါးပါးတင္ထားၿပီးမသာကိုေျမတြင္းနဲ႔ မီးရီႈ႕စင္ေရာက္ေသာအခါ ရဟန္းျပဳရေသာ တလားစီးက်ြန္နဲ႕ အျမတ္ဆံုး ဘုရားက်ြန္ျဖစ္ျခင္းတို႔
ေျကာင့္လြတ္ေျမာက္ရပါတယ္။

ထိုက်ြန္ျပဳဓေလ့ဟာဘုရင္အဆက္ဆက္ရွိေနခဲ႔ ျပီးေခတ္အဆက္ဆက္ပံုစံမ်ိဳးစံု ဆက္ရွိေနခဲ႕ပါတယ္။

တေကာင္းေခတ္မွေန၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိတဲ႔ေခတ္အထိ ရွိေနခဲ႕ေသာ က်ြန္စနစ္ႀကီးကို အျမစ္ျဖတ္လိုက္သူကေတာ့ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္, ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္တနဂၤေနြေန႔မွာ နိုင္ငံေတာ္သမတႀကီး စပ္ေရႊသိုက္ကတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာေအာက္ပါအမိန္႔နဲ႔ က်ြန္စနစ္ကိုအျမစ္ျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

“ျမန္မာသမတနိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္

လြတ္လပ္ေသာတိုင္းျပည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တဦးနဲ႔တဦးႏိွပ္္စက္ျခင္း ေျကာက္ရြံ႕ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအေလ့ဆိုးမ်ားကို လံုးဝပေပ်ာက္ေစ

ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ရာဇဝင္တြင္ ေရွးအခါကစ၍ေရွးမင္းမ်ား အာဏာစက္ေၾကာင့္ ဒြန္း႑ား သူေတာင္းစား ဘုရားက်ြန္ ေက်ာင္းက်ြန္ သင္ခ်ီစသည္တို႔ကို ယေန႔မွစ၍ ေရွးမင္းမ်ား

အာဏာစက္ကိုပါယ္ဖ်က္၍ ထိုသူတို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း လုပ္ကိုင္လိုေသာအလုပ္မ်ိဳးစံုကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္နိုင္ေစဟု က်ြႏု္ပ္အမိန္႕ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတ

မ္းပါအတိုင္း ျပည္သူမ်ားသည္ တဦးနဲ႕တဦးတန္းတူ ညီမ်ွ အခြင့္အေရးရွိျကေစ”

ထိုအမိန္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း တစစေပ်ာက္ကြယ္လာေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သြားၾကၿပီး ဘုရားက်ြန္ဆိုေသာစကားလံုးအစား ယခုေခတ္တြင္ ျပန္လည္ထြန္းကားလာေသာ စ

ကားလံုးမ်ားေအာက္မွာ

လူေပါင္းမ်ားစြာေရာက္ရွိသြားတာကေတာ့

၁။အာဏာက်ြန္

၂။ပါဝါက်ြန္

၃။အသျပာက်ြန္ ဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။

#ျမင့္ဦး(ရြာႀကီး) #ဓါတ္ပံု-ကိုတင္နိုင္လင္း