ဗဟုသုတ

အမွန္တရားဘက္ကအျပည့္အဝရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ေျပတီဦးရဲ႕ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းလြန္းတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကိုေျပာျပလာတဲ့ အမာခံ ပရိတ္သတ္တစ္ဦး

နာမည္ေက်ာ္ အကယ္ဒမီသ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦး ေကတာ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ အားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅ ကနဲ႔မတရားအမႈဖြင့္ထားျခင္းခံရ ၿပီးအဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။

။ေျပတီဦးအဖမ္းခံလိုက္ရတာေျကာင့္မိသားစုမ်ားနဲ႔ပရိတ္သတ္မ်ားက စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရ ပါတယ္၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လဲပရိတ္သတ္တစ္ဦးကသ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦးရဲ့အေၾကာင္းကိုဂုဏ္ယူ၊ဝမ္းနည္း စြာေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

မိဘကိုသိပ္သိတတ္တဲ့သား၊မိဘဘာလိုလိုသိတာနဲ႔ပို႔ေပးတဲ့သား၊အကို႔ေမေမအျမဲေျပာဖူးတယ္၊ဘယ္သြားသြားေျပတီဦးေအမလို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔သူ႔ေၾကာ င့္မ်က္ႏွာမငယ္ရဘူးတဲ့၊မိဘဘာလိုလိုမ်က္ႏွာမငယ္ရဘူး၊အကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ဘယ္သူ႔ကိုမဆိုအရာရာၿဖည့္ေတြးေပးတတ္တယ္၊ကူညီေဖးေမပးတတ္တယ္၊အ တၱဟိတထက္ပရဟိတကိုဦးစားေပးတတ္တဲ့မင္းသား၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္ထက္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကိုလိုက္ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္တဲ့သူမ်ိဳးပါ၊

နာမည္ေက်ာ္ အကယ္ဒမီသ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦး ေကတာ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ အားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅ ကနဲ႔မတရားအမႈဖြင့္ထားျခင္းခံရ ၿပီးအဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။ေျပတီဦးအဖမ္းခံလိုက္ရတာေျကာင့္မိသားစုမ်ားနဲ႔ပရိတ္သတ္မ်ားက စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရ ပါတယ္၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လဲပရိတ္သတ္တစ္ဦးကသ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦးရဲ့အေၾကာင္းကိုဂုဏ္ယူ၊ဝမ္းနည္း စြာေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

မိဘကိုသိပ္သိတတ္တဲ့သား၊မိဘဘာလိုလိုသိတာနဲ႔ပို႔ေပးတဲ့သား၊အကို႔ေမေမအျမဲေျပာဖူးတယ္၊ဘယ္သြားသြားေျပတီဦးေအမလို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔သူ႔ေၾကာ င့္မ်က္ႏွာမငယ္ရဘူးတဲ့၊မိဘဘာလိုလိုမ်က္ႏွာမငယ္ရဘူး၊အကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ဘယ္သူ႔ကိုမဆိုအရာရာၿဖည့္ေတြးေပးတတ္တယ္၊ကူညီေဖးေမပးတတ္တယ္၊အ တၱဟိတထက္ပရဟိတကိုဦးစားေပးတတ္တဲ့မင္းသား၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္ထက္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကိုလိုက္ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္တဲ့သူမ်ိဳးပါ၊

နာမည္ေက်ာ္ အကယ္ဒမီသ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦး ေကတာ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ အားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅ ကနဲ႔မတရားအမႈဖြင့္ထားျခင္းခံရ ၿပီးအဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။ေျပတီဦးအဖမ္းခံလိုက္ရတာေျကာင့္မိသားစုမ်ားနဲ႔ပရိတ္သတ္မ်ားက စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရ ပါတယ္၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လဲပရိတ္သတ္တစ္ဦးကသ႐ုပ္ေဆာင္ေျပတီဦးရဲ့အေၾကာင္းကိုဂုဏ္ယူ၊ဝမ္းနည္း စြာေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

မိဘကိုသိပ္သိတတ္တဲ့သား၊မိဘဘာလိုလိုသိတာနဲ႔ပို႔ေပးတဲ့သား၊အကို႔ေမေမအျမဲေျပာဖူးတယ္၊ဘယ္သြားသြားေျပတီဦးေအမလို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔သူ႔ေၾကာ င့္မ်က္ႏွာမငယ္ရဘူးတဲ့၊မိဘဘာလိုလိုမ်က္ႏွာမငယ္ရဘူး၊အကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ဘယ္သူ႔ကိုမဆိုအရာရာၿဖည့္ေတြးေပးတတ္တယ္၊ကူညီေဖးေမပးတတ္တယ္၊အ တၱဟိတထက္ပရဟိတကိုဦးစားေပးတတ္တဲ့မင္းသား၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္ထက္သူမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကိုလိုက္ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္တဲ့သူမ်ိဳးပါ၊