ဗဟုသုတ

ချမ်းသာသူ မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်စီးရင်းလမ်းမတစ်လျှောက် မရှိဆင်းရဲသူများကို စားစရာများလိုက်ဝေပေးခဲ့သော အမျိုးသား

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Thu Duc Cityတွင်နေထိုင်သော Lam Ong Hucအမည်ရှိ အသက် ၃၀နှစ်အရွယ် အမျိုးသားသည် ဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်းပုံဖော်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရောဂါကာလတွင်း အခက်အခဲဖြစ်နေရသော ဒုက္ခသည်များကို တတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူအတန်းပြုခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် ဆိုင်ဂုံလမ်းတစ်လျှောက် မုန့်တောင်းနှင့် အခြားသောပစ္စည်းများကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တင်ဆောင်သွားပြီး မရှိဆင်းရဲသားများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝေငှပေးခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားစရာအထုပ် ၂၀၀လောက်ကို လိုက်ဝေပေးရင်း ကိုယ်တိုင်ကျပြည့်စုံသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပရဟိတလုပ်နေရခြင်းက စိတ်ပျော်ရွှင်စေကာ ဂုဏ်ယူသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်

zawgyi

ချမ်းသာသူ မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်စီးရင်းလမ်းမတစ်လျှောက် မရှိဆင်းရဲသူများကို စာစရာများလိုက်ဝေပေးခဲ့သော အမျိုးသား

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Thu Duc Cityတွင်နေထိုင်သော Lam Ong Hucအမည်ရှိ အသက် ၃၀နှစ်အရွယ် အမျိုးသားသည် ဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်းပုံဖော်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရောဂါကာလတွင်း အခက်အခဲဖြစ်နေရသော ဒုက္ခသည်များကို တတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူအတန်းပြုခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် ဆိုင်ဂုံလမ်းတစ်လျှောက် မုန့်တောင်းနှင့် အခြားသောပစ္စည်းများကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တင်ဆောင်သွားပြီး မရှိဆင်းရဲသားများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝေငှပေးခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားစရာအထုပ် ၂၀၀လောက်ကို လိုက်ဝေပေးရင်း ကိုယ်တိုင်ကျပြည့်စုံသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပရဟိတလုပ်နေရခြင်းက စိတ်ပျော်ရွှင်စေကာ ဂုဏ်ယူသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Thu Duc Cityတွင်နေထိုင်သော Lam Ong Hucအမည်ရှိ အသက် ၃၀နှစ်အရွယ် အမျိုးသားသည် ဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်းပုံဖော်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရောဂါကာလတွင်း အခက်အခဲဖြစ်နေရသော ဒုက္ခသည်များကို တတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူအတန်းပြုခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် ဆိုင်ဂုံလမ်းတစ်လျှောက် မုန့်တောင်းနှင့် အခြားသောပစ္စည်းများကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တင်ဆောင်သွားပြီး မရှိဆင်းရဲသားများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝေငှပေးခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားစရာအထုပ် ၂၀၀လောက်ကို လိက်ဝေပေးရင်း ကိုယ်တိုင်ကျပြည့်စုံသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပရဟိတလုပ်နေရခြင်းက စိတ်ပျော်ရွှင်စေကာ ဂုဏ်ယူသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။

zawgyi

ချမ်းသာသူ မဟုတ်ပေမယ့် ဆိုင်ကယ်စီးရင်းလမ်းမတစ်လျှောက် မရှိဆင်းရဲသူများကို စာစရာများလိုက်ဝေပေးခဲ့သော အမျိုးသား

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Thu Duc Cityတွင်နေထိုင်သော Lam Ong Hucအမည်ရှိ အသက် ၃၀နှစ်အရွယ် အမျိုးသားသည် ဆောက်လုပ်ရေး ဒီဇိုင်းပုံဖော်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရောဂါကာလတွင်း အခက်အခဲဖြစ်နေရသော ဒုက္ခသည်များကို တတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူအတန်းပြုခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် ဆိုင်ဂုံလမ်းတစ်လျှောက် မုန့်တောင်းနှင့် အခြားသောပစ္စည်းများကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တင်ဆောင်သွားပြီး မရှိဆင်းရဲသားများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဝေငှပေးခဲ့သည်

အမျိုးသားသည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားစရာအထုပ် ၂၀၀လောက်ကို လိုက်ဝေပေးရင်း ကိုယ်တိုင်ကျပြည့်စုံသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ပရဟိတလုပ်နေရခြင်းက စိတ်ပျော်ရွှင်စေကာ ဂုဏ်ယူသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။