ဗဟုသုတ

(အောက်ချင်းဌက်မလေး) ခေါ် (ဒုတိယ မိုင်ချယ်ရီထက်)

ဒုတိယ မိုင်ချယ်ရီထက် လို့သာခေါ်ပါရစေ

ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ပညာအရာမှာအနီးအဝေးပစ်မှတ် ၁၀၀% တိကျ အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရေး ကိုယ်ခံပညာမှာဘက်စုံရ လျှင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးမှာ စိတ်ချ ရုပ်ရည်နဲ့ ပညာ အရပ် ဒီအဆင့်မှာ လာမမေးနဲ့

ဘယ်သူ့ရဲ့(PSO) ဟုတ်ကဲ့ CNA အကြီးအကဲ စစ်ပညာနဲ့ကိုယ်ခံပညာရပ်မှာရောရုပ်ရည်နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာရောပေးဆပ်မှုနဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိမှာရောလူသိများလာခဲ့သောအောက်ချင်းဌက်မလေး(ဒုတိယမိုင်ချယ်ရီထက်) လို့ပဲတင်စားပါရစေ

နေရာချင်းမတူ အမြင်ချင်းမတူ ရပ်ဝန်းချင်းမတူပေမဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ခံယူချက်တွေအပြည့်နဲ့အနာဂါတ်ချင်းလူမျိုးများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းအပြုံးမျက်နှာချိုသာဝင်းပစွာလူမှု့ကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာနေ့ချင်းညချင်းပေါက်ရောက်လွှမ်းမိုးခဲ့လေသောချစ်ညီမ (အောက်ချင်းဌက်မလေး)ခေါ်(ဒုတိယမိုင်ချယ်ရီထက်)

တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းအမြင့်ဆုံးထိပျံသန်းနိုင်ပါစေ။

Unicode

ဒုတိယ မိုင်ချယ်ရီထက် လို့သာခေါ်ပါရစေ

ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ပညာအရာမှာအနီးအဝေးပစ်မှတ် ၁၀၀% တိကျ အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရေး ကိုယ်ခံပညာမှာဘက်စုံရလျှင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးမှာ စိတ်ချရုပ်ရည်နဲ့ပညာအရပ် ဒီအဆင့်မှာ လာမမေးနဲ့

ဘယ်သူ့ရဲ့(PSO) ဟုတ်ကဲ့ CNA အကြီးအကဲစစ်ပညာနဲ့ကိုယ်ခံပညာရပ်မှာရောရုပ်ရည်နဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာရောပေးဆပ်မှုနဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိမှာရောလူသိများလာခဲ့သောအောက်ချင်းဌက်မလေး(ဒုတိယမိုင်ချယ်ရီထက်) လို့ပဲတင်စားပါရစေ

နေရာချင်းမတူအမြင်ချင်းမတူ ရပ်ဝန်းချင်းမတူပေမဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ခံယူချက်တွေအပြည့်နဲ့အနာဂါတ်ချင်းလူမျိုးများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းအပြုံးမျက်နှာချိုသာဝင်းပစွာလူမှု့ကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာနေ့ချင်းညချင်းပေါက်ရောက်လွှမ်းမိုးခဲ့လေသောချစ်ညီမ (အောက်ချင်းဌက်မလေး)ခေါ်(ဒုတိယမိုင်ချယ်ရီထက်)

တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းအမြင့်ဆုံးထိပျံသန်းနိုင်ပါစေ။