ဗဟုသုတ

ပိုက္ဆံအိတ္ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ဆံေသတၱာထဲမွာ မထားသင့္တဲ့ လာဘ္ပိတ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား

ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့အရာေတြ ထည့္ထားမိတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့စြမ္းအင္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက် ေငြကုန္ေပါက္ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရး လူမႈေရး ထိခိုက္မႈေတြ ႀကဳံရသလို လာဘ္ပိတ္တာေတြ ေငြေၾကးအလိမ္ခံရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာစြမ္းအင္ျဖစ္ေစတတ္သည့္အရာေတြကို သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားမယ္ဆိုရင္ အဆက္မျပတ္ ေငြဝင္ေနမွာ ျဖစ္သလို ေငြကုန္ေပါက္ေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ေဈးဆိုင္ရဲ႕ ေငြေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လာဘ္လာဘေတြ ပြင့္ေစၿပီး ေရာင္းသူတေယာက္ ဝယ္သူတေထာင္ ျဖစ္ေစတဲ့အထိ အက်ိဳးေပးစြမ္းပါတယ္။

သင့္ပိုက္ဆံအိတ္(သို႔မဟုတ္)ေငြေသတၱာထဲမွာ .ေဘလ္၊ ေျပစာ၊ ေဟာင္းမ်ား၊ receipt ေဟာင္းမ်ား ညစ္ညမ္းပုံမ်ား၊ ေသဆုံးၿပီးသူူမ်ားပုံ၊ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္ေသာ ပုံမ်ား။(မေကာင္းတဲ့ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။) တိုလီ မိုလီ မွတ္စု မ်ား၊ လိပ္စာ ကဒ္ အေဟာင္းမ်ား၊ သက္တမ္း ကုန္ေနတဲ့- membership card မ်ား သုံးမရေအာင္ စုတ္ျပတ္ ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား ေခါက္တြန္႔ ေနတဲ့- ေငြစကၠဴမ်ား (ေခါက္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံ ကို ျဖန္႔ထည့္ပါ။) သြားရည္စာ မုန္႔ေတြ နဲ႔ ေဆးမ်ား။ (ေဆးမ်ား ဟာ- က်န္းမာေရး ျပသနာကို ထပ္ေခၚေပးေနလို႔ ခြဲေဆာင္ပါ။)

လက္သည္းညႇပ္ နဲ႔ ကပ္ေၾကး အပါအဝင္- ခြၽန္ထက္တဲ့ အရာမ်ား။ကြၽမ္းက်င္ေသာ နကၡတ္ပညာရွင္ အဆင့္ ဆရာ၏ အႀကံေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ- ေအ ဆာင္မ်ား၊ ပရိတ္ခ်ည္၊ လက္ဖြဲ႕ စသည္မ်ား (သီးသန္႔ ထားပါ။)

သင့္ပိုက္ဆံအိတ္(သို႔မဟုတ္) ေငြေသတၱာထဲမွာထည့္ထားသင့္တဲ့အရာေတြကေတာ့ . . .ေငြ၊ ေၾကး ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နိမိတ္ေကာင္း အရာမ်ား။ အထူးသျဖင့္- ေငြဒဂၤါး။ လက္ခ်မီး မယ္ေတာ္ပုံ- ႐ုပ္ပုံေတာ္ ျဖစ္ေစ- ေၾကး ဒဂၤါး ျဖစ္ေစ၊ ေဗာဓိေညာင္႐ြက္ (အထူးသျဖင့္- ႏွလုံး ေရာဂါ ရွိသူမ်ား အတြက္)၊ ပင္လယ္ခ႐ုခြံမ်ား (စၾကာဝဠာ စြမ္းအင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။) ဆန္ေစ့ ၂၁- ေစ့ (အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။) ဂ်င္း ဖက္ေလးအနည္းငယ္ (ေငြကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစသည္) ကိုထည့္ထားျခင္းျဖင့္ေကာင္းေသာစြမ္းအင္ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစကာအက်ိဳးစီးပြားလာဘ္လာဘတိုးတက္ၾကေစ။