ဗဟုသုတ

“မိမိအိမ္တြင္းမွာ လာဘ္တိတ္ေစေသာ အခ်က္ (၃၃) ခ်က္”

မိမိအိမ္တြင္းတြင္ လာဘ္မတိတ္ေအာင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေရွာင္ပါ။

( ၁ ) မီးဖို အား စေလာင္းဖံုးအုပ္ျခင္း ၊

( ၂ ) အိမ္ ေထာင္ဦးစီး လင္ေယာက်ၤားအား နိမ့္က်ေသာ ေနရာတြင္ထားျခင္း ၊

( ၃ ) မိမိ ဇနီးသည္အား ညာဘက္တြင္ အိပ္ေစျခင္း ၊

( ၄ ) စားေသာက္ေသာ အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ား အား လႊင့္ ျပစ္ျခင္း ၊

( ၅ ) ထမင္း ဟင္း ခ်က္ရင္း သီခ်င္း ဆိုျခင္း ၊

( ၆ ) ေနဝင္ခါစ အခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ျခင္း ၊

( ၇ ) ေနဝင္ မိုးခ်ဳပ္ ေလခြ်န္ျခင္း ၊

( ၈ ) ေနမထြက္ခင္ ေၾကြးေပး ေၾကြးယူ ေၾကြေတာင္း ခံရျခင္း ၊

( ၉ ) ေနဝင္ ေနထြက္ခ်ိန္ သန္းရွာျခင္း ၊

( ၁၀ ) ေနဝင္ ေနထြက္ခ်ိန္ ကေလးမ်ားအား ရိုက္ျခင္း ၊

( ၁၁ ) ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္ တိရိစၧာန္မ်ား အား သတ္ျဖတ္ျခင္း ၊

( ၁၂ ) ေနဝင္ ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ က်ိန္စာတိုက္ျခင္း ၊

( ၁၃ ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္ ဆံပင္ ဖားလ်ွားျဖင့္ အျပင္သို႔သြားျခင္း ၊

( ၁၄ ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မသန္႔ရွင္းေသာ ပစၥည္း မ်ားကို အိမ္ဦးခန္း ၌ ထားျခင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း ၊

( ၁၅ ) မိမိ ဝတ္ေသာ ပုဆိုး ထမိန္ျဖင့္ မ်က္ႏွာ သုတ္ျခင္း ၊

( ၁၆ ) အိမ္ အေပါက္အား ေနာက္ျပန္ဝင္ျခင္း ၊

( ၁၇ ) မ်က္ႏွာမသစ္ပဲ အစာ စားျခင္း ၊

( ၁၈ ) မိမိ ခႏၶာကိုယ္မွ အေမႊး အမ်ွင္ႏွင့္ မသန္႔ရွင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား အိမ္ အတြင္းစြန္႕ပစ္ျခင္း ၊

( ၁၉ ) ေသာက္ေရအိုး ေရ မလဲပဲေျခာက္ေနျခင္း ၊

( ၂၀ ) ေသာက္ေရအိုး မွ ေရကို ထမင္း ဟင္းခ်က္ရာတြင္ သံုးျခင္း ၊

( ၂၁ ) လင္သားအား စိတ္ဆိုး၍ ေက်ာခိုင္း အိပ္ျခင္း ၊

( ၂၂ ) သား သမီး ဇနီး ကို လင္သားက ေငြ ( သို႕ ) အစားအစာ ပစ္ေပးျခင္း ၊

( ၂၃ ) အဝတ္အစား မ်ား ေၿပာင္းျပန္ ဝတ္ျခင္း ၊

( ၂၄ ) အိမ္ အေပါက္အား ေက်ာခိုင္း ထိုင္ျခင္း ၊

( ၂၅ ) ထမင္းစားရင္း အိပ္ငိုက္ျခင္း ၊

( ၂၆ ) အိမ္ ၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ ကေလးငယ္ အား အေပါ့ အေလး စြန္႕ခိုင္းျခင္း ၊

( ၂၇ ) ထမင္းရည္ပူ အား ေျမၾကီးေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္ ငွဲ႕ခ်ျခင္း ၊

( ၂၈ ) မိမိ အိမ္သို႔ လာေသာ ေတာင္းစားသူမ်ား အား ဆဲဆိုလႊတ္ျခင္း ၊

( ၂၉ ) အိမ္သာတက္ရင္း အစားစားျခင္း ၊

( ၃၀ ) စားေသာက္ျပီး အိုး ခြက္ ပန္းကန္ မ်ားကို အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ မေဆးပဲထားျခင္း ၊

( ၃၁ ) အိုး ခြက္ ပန္းကန္မ်ား ကို တီး၍ သီခ်င္း ဆိုျခင္း ၊

( ၃၂ ) အိမ္ေရွ႕ တည့္တည့္ တြင္ ထမိန္ စကတ္ မ်ားကို လွန္းျခင္း ခြ်တ္ထားျခင္း ၊

( ၃၃ ) မိမိအိမ္တြင္ ေမြးျမဴ ထားေသာ တိရိစၧာန္ မ်ားအား အစာမေကြ်းပဲ ေလွာင္ထားျခင္း ရိုက္ႏွက္ျခင္း ၊တို႔ ကိုေရွာင္ပါ။ ။

Credit:ေငြတာရီ

အေထြေထြဗဟုသုတ