ဗဟုသုတ

“မိန္းကေလးေတြမွာ ရွိတဲ႔ ညွိဳ႕ခ်က္ (၈) ခ်က္”

မိန္းကေလးေတြမွာ ညႇို႔ခ်က္(၈)ခ်က္ရွိသတဲ့…..

ညႇို႔ခ်က္နံပါတ္

(၁) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက သူတို႔မ်က္ႏွာေလးေတြကို ခ်ိဳခ်ိဳကေလးလုပ္ထားတတ္ၾကတယ္ အဲဒါက ေယာက်္ားေလးေတြကို ဆြဲေဆာင္ယူတဲ့ ညႇို႔ခ်က္နံပါတ္တစ္ပဲ “သိတံ” လို႔ေခၚတယ္။

(၂) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြၾကေတာ့ အသံတိုးတိုးကေလးနဲ႔ရယ္ျပတတ္တယ္ “ဟာသ” လို႔ေခၚတယ္။

(၃) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက်ေတာ့ ေယာက်္ားတေယာက္ေရွ႕မွာ ေၾကာက္ျပ စိုးရိမ္ျပ ထိတ္လန္႔ျပတတ္တယ္ “ဘယ” လို႔ေခၚတယ္။

(၄) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက်ေတာ့ လၽွာေလးတစ္လစ္တစ္လစ္ထုတ္ျပတတ္တယ္ ရွက္ကိုးရွက္ကန္းဟန္ လုပ္ျပတတ္တယ္ “လဇၨ” လို႔ေခၚတယ္။

(၅) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက စကားေျပာတဲ့အခါ မၾကားတၾကားျဖစ္ေအာင္လုပ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ အဲဒါကိုက်ေတာ့ “မႏၶဝါစာ” လို႔ေခၚတယ္။

(၆) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက မ်က္လံုးကေလးေထာင့္ကပ္ၿပီး ၾကည့္တတ္ၾကတယ္ အဲဒါက “အေဒကၡဏာ” တဲ့။

(၇) တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြက မ်က္ရည္ေလးတစမ္းစမ္းနဲ႔ ငိုျပ မ်က္ရည္က်ျပတတ္တယ္ ဒါကေတာ့ “ရုဒါ” လို႔ေခၚသတဲ့။

(၈) ကဲေနာက္ဆံုးညႇို႔ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္မခံသာေအာင္ စကားနာေတြထိုးၿပီး ေျပာတတ္တယ္ “ဤကံကလဟ” လိ႔ုေခၚတယ္။

ဒါပါပဲဗ်ာ ကိုယ့္လူေတြသိထားရေအာင္ပါ..

#တာရာမင္းေဝ