ဗဟုသုတ

“သမိုင္းကို မသိရင္ လူအပဲ”

“သမိုင္းကို မသိရင္ လူအပဲ”

သမိုင္းကို သင္ၾကားတာ မ အ ေအာင္လို႔ပါ လူအ မျဖစ္ေအာင္လို႔ သမိုင္းကိုသိသင့္သေလာက္ သိသင့္ပါတယ္တစ္ကမၻာလံုးက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ည ၁၂ နာရီဆိုရင္ HAPPY NEW YEAR အျဖစ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကေတာ့မယ္တို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြလဲ ေပ်ာ္ၾကမွာပါလြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကေပါ့

သီေပါဘုရင္ ပါေတာ္မူစဥ္ကေပါ့”Happy new year”ညအခ်ိန္ဟာျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ အခါးသီးဆံုးေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးတဲ့ “ည”ပဲေပါ့အေၾကာင္းကေတာ့….”ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ကြၽန္ဘဝအျဖစ္တရားဝင္သတ္မွတ္တဲ့ စာခြၽန္လႊာကိုအဂၤလန္ဘုရင္မႀကီးထံသို႔နွစ္ကူးလက္ေဆာင္ အျဖစ္ ဆက္သခဲ့ၾကတာပါ

အခုလို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ညမွာေပါ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ကြၽန္ဘဝအျဖစ္ေၾကျငာစာတမ္းကို ဘုရင္မႀကီးအတြက္နွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္အျဖစ္ဆက္သၾကတာေနာ္

ကဲ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာေတြအတြက္Happy new year အျဖစ္ ေပ်ာ္နိုင္ၾကပါ့မလားမေပ်ာ္ၾကနဲ႔လို႔ မဆိုလိုပါဘူးေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ၾကပါသမိုင္းကိုလည္း သိၾကပါ

လူအေတြ အျဖစ္မခံေစခ်င္လို႔ပါသမိုင္းမသိတဲ့ လူအေတြ မ်ားမ်ားလာလို႔ သတိေပးရံုပါပဲဒို႕က​ေတာ့ happy new year လို႔ ျမန္မာ နွစ္ဆန္း (၁)ရက္ေန႔ညမွပဲအသိအမွတ္ျပဳေတာ့မယ္

နွစ္ကူးတိုင္း နွစ္ကူးတိုင္းေပါ့ဒီဇင္ဘာ၃၁ ရက္ ည ၁၂ နာရီမွာသမိုင္းသိတဲ့ ျမန္မာအျဖစ္နဲ႔နွစ္ကူးနိုင္ၾကပါေစနွစ္သစ္မွာလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္နိုင္ၾကပါေစစိတ္ရင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ဝံသာနုရကၡိတ တရားမ်ားထြန္းကားၾကပါ​ေစ—–