ဗဟုသုတ

သားေျခရာတစ္ေတာင္ ေမာင္မဲေခါင္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ဖ်ာလိပ္နတ္မေအာင္ျဖဴတို႔ရဲ႕ ဘဝဇတ္ေၾကာင္း

သားေျခရာတစ္ေတာင္ ေမာင္မဲေခါင္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ဖ်ာလိပ္နတ္မေအာင္ျဖဴတို႔ရဲ႕ ဘဝဇတ္ေၾကာင္း

ပုဂံျပည္က်စြာမင္းႀကီး နန္းစံေသာခ်ိန္အခါက ျဖစ္သည္။ ေအာက္ၿမိဳ႕ေဒသၿမိဳ႕ သုံးၿမိဳ႕ကို အပိုင္စားရေသာ သုံးၿမိဳ႕ရွင္သည္ သာယာဝတီၿမိဳ႕ ကို တည္ ရာ တြင္ ၿမိဳ႕ ႐ိုး တံတိုင္း ထူ၍ မရေသာေၾကာင့္ ပုဏၰားျဖဴ၊ ပုဏၰားညိဳ တို႔အား ေမးျမန္းေလသည္။

ပုဏၰားတို႔က ေအာင္ပါေသာ တနဂၤေႏြ သမီး တစ္ေယာက္ ကို ဖ်ာ လိပ္ကိုေပြ႕လ်က္ သံခေမာက္ေဆာင္းကာ သေျပခက္ကို နားမွာပန္လ်က္ အခ်ိန္အခါ က်လွ်င္ လာပါလိမ့္မည္။ ယင္းတနဂၤေႏြသမီးကိုစေတးပါက ေအာင္ျမင္ပါ လိမ့္မည္” ဟု ေလွ်ာက္တင္ ၾကေလ သည္။

ထိုအခါ မင္း အမိန႔္ အရ မင္းမႈထမ္းတို႔သည္ ထိုေနရာတြင္ ေအာင္ပါေသာ အမ်ိဳးသမီး လာရာအရပ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ ေနၾကေလသည္။ သုံးၿမိဳ႕ရွင္၏ တူေတာ္သူ ပညာဗလ အမတ္သည္ လူႀကီးမ်ား က ေစ့စပ္ေပးစားေသာ ၿမိဳ႕ဝန္ သမီးကိုမယူပဲ ႐ြာသူႀကီးသမီး မေအာင္ျဖဴကိုသာယူသျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝန္မင္းသည္ ပညာဗလ အေပၚမွာ အမ်က္ ထြက္ၿပီး “တိုင္းျပည္ကို လုပ္ႀကံလိမ့္မည္ … ဟု သတင္းလႊင့္ ၍ သုံးၿမိဳ႕ရွင္ထံ ကုန္းေခ်ာစကား ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ၿမိဳ႕ဝန္ ၏ စကားကို ယုံၾကည္ၿပီး သုံးၿမိဳ႕ရွင္ ကလည္း ပညာဗလကို ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ် ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာဗလ ၏ ႏွမ ” မမင္းလွ ” ကိုပါ ဖမ္းဆီး သိမ္းယူရန္ ႀကံျပန္သည္ ။ မမင္းလွသည္ ဦးရီး ေတာ္ သုံးၿမိဳ႕ရွင္၏ ျပဳမႈခ်က္ကို မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ကာ ဦးရီးေတာ္ ၏ အသိမ္းပိုက္ ကို မခံပဲ မိမိကိုယ္ကို အသက္ေအာင့္ ၍ေသလိုက္ ရာ သုံးပန္လွနတ္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ယင္းသုံးပန္လွနတ္သည္ အပ်ိဳဘဝ၌ ကြယ္လြန္သျဖင့္ သမီးရည္းစားစုံတြဲ ေနထိုင္မႈမ်ား၊ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို မႀကိဳက္ေခ်။

မေအာင္ျဖဴသည္ ယင္း၏ေယာက္်ား ရာဇဝတ္သင့္သည္ဟု ၾကား ၍ ေတြ႕ဆုံရန္ လိုက္လာ ရာတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ရန္အတြက္ သံဒယ္အိုး ယူေဆာင္လာၿပီး အပူဒဏ္ ကာသည့္အေနျဖင့္ ထိုသံဒယ္ကို ေခါင္း တြင္ ေဆာင္းကာ အိပ္ရန္ အတြက္ ဖ်ာကို လိပ္ယူပိုက္ၿပီး လိုက္လာေလသည္။

လမ္းခရီး၌ ေတြ႕ေသာ သေျပခက္အား နားမွာ ပန္လ်က္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဝင္ေလ၏ ။ ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ေသာအခါ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾက ေသာ မင္းမႈထမ္းမ်ားက ေတြ႕ ရွိၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရသည္တြင္ ပုဏၰားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေအာင္ပါေသာ နာမည္ျဖစ္၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၿမိဳ႕ ႐ိုးတိုင္ထူမည့္ တြင္းႀကီးထဲသို႔ ထည့္သြင္းကာ စေတးေလသည္ ။

မစေတးမီ မေအာင္ျဖဴက အျပစ္ မရွိေသာ မိမိအား စေတးသည့္အတြက္ သာယာဝတီ နယ္ တြင္ ဆင္ေကာင္း ျမင္းေကာင္း မထြန္း ကားပါ ေစႏွင့္ ထြန္းကားပါကလဲ အေသဆိုးပါေစ။ ဘုန္းႀကီးေသာေယာက်ၤား မေပၚပါေစႏွင့္ ေပၚခဲ့ သည္ရွိေသာ္ ငယ္႐ြယ္ႏွင့္အေသ ဆိုးပါေစ။

မိန္းမေကာင္း မထြန္းကား ပါေစႏွင့္ … ထြန္းကားပါက ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ပါေစ ။ ႀကီးပြားတိုးတက္ျခင္းလည္း မရွိၾကပါေစႏွင့္ဟုက်ိန္စာ ဆိုသြားေလသည္။ ထို႔ျပင္မိမိသည္ လင္ကိုခ်စ္ျမတ္ ႏိုးရာ ျဖစ္ေလရာ ဘဝတြင္ လင္ ေယာက္်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရပါေစသား…” ဟူ၍လည္း ဆုေတာင္းသြားေလသည္။

(ထို မေအာင္ျဖဴ၏ က်ိန္စာေၾကာင့္ သာယာဝတီနယ္သည္ လူမိုက္မ်ား ေပါမ်ားသည္ဟု ဆိုစမွတ္ ျပဳၾကသည္။)မေအာင္ျဖဴသည္ စ ေတးခံရ၍ ေသဆုံးေသာအခါစိတ္ၾကမ္းကိုယ္ၾကမ္း က်ိန္ဆဲ၍ေသရေသာေၾကာင့္ ေနာင္ဘဝတြင္ဘီလူးမျဖစ္သြား ေလသည္။

ဘီလူး မ ျဖစ္ေသာ အခါ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ထားျခင္းခံရေသာ မိမိ ၏လင္ေယာက္်ားကို တန္ခိုးျဖင့္ယူေဆာင္၍ သူမ ပိုင္ဆိုင္ရာ နယ္ ပယ္အတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး အတူတကြေပါင္းသင္း ေနထိုင္ ၾကေလသည္။

မၾကာခင္ သားတစ္ေယာက္ ေမြးဖြား ေလသည္။ ထိုသားသည္ ဘီလူးမႏွင့္လူသား ညား၍ ေပါက္ဖြားလာေသာေၾကာင့္ ခြန္အားဗလ ႀကီးမားကာ အ႐ြယ္ ေရာက္တဲ့ခ်ိန္တြင္ ေျခဖဝါးသည္ တစ္ေတာင္ခန႔္ရွိ၍ ယင္းကိုေျခရာ တစ္ေထာင္ ေမာင္မဲေခါင္ဟု ေခၚ တြင္ေလသည္။ ဆင္ကိုပင္ ဖမ္း၍ အစြယ္ကို ခ်ိဳးႏိုင္ေသာ ခြန္အား ဗလ စြမ္းရည္သ တၱိႏွင့္လည္းျပည့္စုံေလသည္။

ေမာင္မဲေခါင္သည္ ဖခင္၏ ေျပာျပ ခ်က္အရ လူသားမ်ား ေနထိုင္ရာကို သြားခ်င္လွသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မေတာ္ကလည္း ဘီလူးမ ျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ထိုေနရာတြင္ ေနလိုစိတ္ မ ရွိေပ။ တစ္ေန႔တြင္ မယ္ေတာ္ ျပင္ပ ထြက္၍ အစာရွာေနခိုက္ ဖခင္ကို ထမ္း၍ ထြက္ေျပးေလသည္။ မယ္ေတာ္ဘီလူးမကလည္း ျပန္ေရာက္ ၍ သိလွ်င္ သိခ်င္း လိုက္ ေလရာ သူပိုင္ေသာ နယ္ပယ္ကို ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ သားႏွင့္ လင္ အတြက္ အပူမီး ေတာက္ေလာင္ကာ ရင္ကြဲနာက်ၿပီး ေသ ဆုံးေလသည္။

ဘီလူးမ ဘဝမွ ေသဆုံးစဥ္ကို စိတ္ေစာ ေန၍ လူ႔ဘဝ မေအာင္ျဖဴ ျဖစ္စဥ္က က်န္ရစ္ခဲ့ေသာဖ်ာလိပ္ကို သတိရ စြဲလမ္းခ်က္ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဖ်ာလိပ္နတ္ မေအာင္ျဖဴ ျဖစ္လာေလသည္။ ဖ်ာလိပ္နတ္ မေအာင္ျဖဴသည္ လင္ႏွင့္ သားကိုစိတ္နာေသာေၾကာင့္သူမကို တင္ ေျမႇာက္ ပသေသာအခါ ေယာက္်ားမ်ားကိုင္တြယ္ ပူေဇာ္ပသျခင္း မျပဳရေပ။ မိန္းမမ်ားသာပူေဇာ္ ပသရသည္။

ဖ်ာလိပ္နတ္ မေအာင္ျဖဴတင္ေျမႇာက္ရာတြင္ ကန္ေတာ့ပြဲ၌ ထည့္႐ိုးထုံးစံျဖစ္ေသာ အုန္း၊ ငွက္ေပ်ာကို ထည့္ၿပီးပြဲေရွ႕၌ ဖ်ာလိပ္သစ္တြင္ ထဘီ၊ အက်ႌ၊ ဆံစု၊ ဘီး စသည္ျဖင့္ လူကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္လ်က္ ေက်ာက္ျပင္၊ သနပ္ခါးတုံး၊ မွန္တို႔ျဖင့္ အဆင္သင့္ ထားေပးရသည္။ အပ်ိဳအ႐ြယ္ မိန္းမပ်ိဳကေလးမ်ား ဆုံမိၾက သည့္အခါ မိမိရည္မွန္းထားသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းရမႈ မွန္ပါလွ်င္ မေအာင္ျဖဴ သခင္မႀကီးက ဘယ္ႏွစ္ခ်က္႐ိုက္ျပေတာ္မူပါဟု အေပ်ာ္အပါး ရယ္စရာ ေမးျမန္းၾကေလ့ ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ နတ္တစ္ ပါးျဖစ္ေလသည္။မေအာင္ျဖဴနတ္ ဝင္ပါကဖ်ာလိပ္ဘယ္ညာယိမ္း ျပသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ႀကဳံတုန္း ႀကဳံခိုက္ ေရာက္ရွိ ပါက သြားေရာက္ ေလ့ လာႏိုင္ ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား ကိုယ္ တိုင္ သြား ေရာက္ ေလ့ လာ ရသေလာက္ မွ်ေဝျခင္းပါ။ စစ္ေသြးသစၥာ (စစ္သည္ေတာ္ေဟာင္းတစ္ဦး) crd

Unicode

သားခြေရာတစ်တောင် မောင်မဲခေါင်နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူတို့ရဲ့ ဘဝဇတ်ကြောင်း

ပုဂံပြည်ကျစွာမင်းကြီး နန်းစံသောချိန်အခါက ဖြစ်သည်။ အောက်မြို့ဒေသမြို့ သုံးမြို့ကို အပိုင်စားရသော သုံးမြို့ရှင်သည် သာယာဝတီမြို့ ကို တည် ရာ တွင် မြို့ ရိုး တံတိုင်း ထူ၍ မရသောကြောင့် ပုဏ္ဏားဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညို တို့အား မေးမြန်းလေသည်။

ပုဏ္ဏားတို့က အောင်ပါသော တနင်္ဂနွေ သမီး တစ်ယောက် ကို ဖျာ လိပ်ကိုပွေ့လျက် သံခမောက်ဆောင်းကာ သပြေခက်ကို နားမှာပန်လျက် အချိန်အခါ ကျလျှင် လာပါလိမ့်မည်။ ယင်းတနင်္ဂနွေသမီးကိုစတေးပါက အောင်မြင်ပါ လိမ့်မည်” ဟု လျှောက်တင် ကြလေ သည်။

ထိုအခါ မင်း အမိန့် အရ မင်းမှုထမ်းတို့သည် ထိုနေရာတွင် အောင်ပါသော အမျိုးသမီး လာရာအရပ်ကို စောင့်မျှော်၍ နေကြလေသည်။ သုံးမြို့ရှင်၏ တူတော်သူ ပညာဗလ အမတ်သည် လူကြီးများ က စေ့စပ်ပေးစားသော မြို့ဝန် သမီးကိုမယူပဲ ရွာသူကြီးသမီး မအောင်ဖြူကိုသာယူသဖြင့် မြို့ဝန်မင်းသည် ပညာဗလ အပေါ်မှာ အမျက် ထွက်ပြီး “တိုင်းပြည်ကို လုပ်ကြံလိမ့်မည် … ဟု သတင်းလွှင့် ၍ သုံးမြို့ရှင်ထံ ကုန်းချောစကား လျှောက်ထားလေသည်။ မြို့ဝန် ၏ စကားကို ယုံကြည်ပြီး သုံးမြို့ရှင် ကလည်း ပညာဗလကို ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချ ထားသည်။

ထို့ပြင် ပညာဗလ ၏ နှမ ” မမင်းလှ ” ကိုပါ ဖမ်းဆီး သိမ်းယူရန် ကြံပြန်သည် ။ မမင်းလှသည် ဦးရီး တော် သုံးမြို့ရှင်၏ ပြုမှုချက်ကို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကာ ဦးရီးတော် ၏ အသိမ်းပိုက် ကို မခံပဲ မိမိကိုယ်ကို အသက်အောင့် ၍သေလိုက် ရာ သုံးပန်လှနတ် ဖြစ်သွားလေသည်။ ယင်းသုံးပန်လှနတ်သည် အပျိုဘဝ၌ ကွယ်လွန်သဖြင့် သမီးရည်းစားစုံတွဲ နေထိုင်မှုများ၊ အချစ်နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများကို မကြိုက်ချေ။

မအောင်ဖြူသည် ယင်း၏ယောက်ျား ရာဇဝတ်သင့်သည်ဟု ကြား ၍ တွေ့ဆုံရန် လိုက်လာ ရာတွင် မြို့ပေါ်၌ ချက်ပြုတ် စားသောက်ရန်အတွက် သံဒယ်အိုး ယူဆောင်လာပြီး အပူဒဏ် ကာသည့်အနေဖြင့် ထိုသံဒယ်ကို ခေါင်း တွင် ဆောင်းကာ အိပ်ရန် အတွက် ဖျာကို လိပ်ယူပိုက်ပြီး လိုက်လာလေသည်။

လမ်းခရီး၌ တွေ့သော သပြေခက်အား နားမှာ ပန်လျက် မြို့တော်သို့ ဝင်လေ၏ ။ မြို့သို့ရောက်သောအခါ စောင့်ဆိုင်း နေကြ သော မင်းမှုထမ်းများက တွေ့ ရှိပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်း ခံရသည်တွင် ပုဏ္ဏားတော်များ ဟောကြား ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အောင်ပါသော နာမည်ဖြစ်၍ ချက်ချင်းပင် မြို့ ရိုးတိုင်ထူမည့် တွင်းကြီးထဲသို့ ထည့်သွင်းကာ စတေးလေသည် ။

မစတေးမီ မအောင်ဖြူက အပြစ် မရှိသော မိမိအား စတေးသည့်အတွက် သာယာဝတီ နယ် တွင် ဆင်ကောင်း မြင်းကောင်း မထွန်း ကားပါ စေနှင့် ထွန်းကားပါကလဲ အသေဆိုးပါစေ။ ဘုန်းကြီးသောယောင်္ကျား မပေါ်ပါစေနှင့် ပေါ်ခဲ့ သည်ရှိသော် ငယ်ရွယ်နှင့်အသေ ဆိုးပါစေ။

မိန်းမကောင်း မထွန်းကား ပါစေနှင့် … ထွန်းကားပါက ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ပါစေ ။ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလည်း မရှိကြပါစေနှင့်ဟုကျိန်စာ ဆိုသွားလေသည်။ ထို့ပြင်မိမိသည် လင်ကိုချစ်မြတ် နိုးရာ ဖြစ်လေရာ ဘဝတွင် လင် ယောက်ျားနှင့် ပေါင်းသင်းရပါစေသား…” ဟူ၍လည်း ဆုတောင်းသွားလေသည်။

(ထို မအောင်ဖြူ၏ ကျိန်စာကြောင့် သာယာဝတီနယ်သည် လူမိုက်များ ပေါများသည်ဟု ဆိုစမှတ် ပြုကြသည်။)မအောင်ဖြူသည် စ တေးခံရ၍ သေဆုံးသောအခါစိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်း ကျိန်ဆဲ၍သေရသောကြောင့် နောင်ဘဝတွင်ဘီလူးမဖြစ်သွား လေသည်။

ဘီလူး မ ဖြစ်သော အခါ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ထားခြင်းခံရသော မိမိ ၏လင်ယောက်ျားကို တန်ခိုးဖြင့်ယူဆောင်၍ သူမ ပိုင်ဆိုင်ရာ နယ် ပယ်အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အတူတကွပေါင်းသင်း နေထိုင် ကြလေသည်။

မကြာခင် သားတစ်ယောက် မွေးဖွား လေသည်။ ထိုသားသည် ဘီလူးမနှင့်လူသား ညား၍ ပေါက်ဖွားလာသောကြောင့် ခွန်အားဗလ ကြီးမားကာ အရွယ် ရောက်တဲ့ချိန်တွင် ခြေဖဝါးသည် တစ်တောင်ခန့်ရှိ၍ ယင်းကိုခြေရာ တစ်ထောင် မောင်မဲခေါင်ဟု ခေါ် တွင်လေသည်။ ဆင်ကိုပင် ဖမ်း၍ အစွယ်ကို ချိုးနိုင်သော ခွန်အား ဗလ စွမ်းရည်သ တ္တိနှင့်လည်းပြည့်စုံလေသည်။

မောင်မဲခေါင်သည် ဖခင်၏ ပြောပြ ချက်အရ လူသားများ နေထိုင်ရာကို သွားချင်လှသည်ကတစ်ကြောင်း၊ မတော်ကလည်း ဘီလူးမ ဖြစ်နေသည်က တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့်ထိုနေရာတွင် နေလိုစိတ် မ ရှိပေ။ တစ်နေ့တွင် မယ်တော် ပြင်ပ ထွက်၍ အစာရှာနေခိုက် ဖခင်ကို ထမ်း၍ ထွက်ပြေးလေသည်။

မယ်တော်ဘီလူးမကလည်း ပြန်ရောက် ၍ သိလျှင် သိချင်း လိုက် လေရာ သူပိုင်သော နယ်ပယ်ကို ကျော်သွားပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် ဆက်လက် မလိုက်နိုင်တော့ပဲ သားနှင့် လင် အတွက် အပူမီး တောက်လောင်ကာ ရင်ကွဲနာကျပြီး သေ ဆုံးလေသည်။

ဘီလူးမ ဘဝမှ သေဆုံးစဉ်ကို စိတ်စော နေ၍ လူ့ဘဝ မအောင်ဖြူ ဖြစ်စဉ်က ကျန်ရစ်ခဲ့သောဖျာလိပ်ကို သတိရ စွဲလမ်းချက် ဥပါဒါန်ကြောင့် ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူ ဖြစ်လာလေသည်။ ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူသည် လင်နှင့် သားကိုစိတ်နာသောကြောင့်သူမကို တင် မြှောက် ပသသောအခါ ယောက်ျားများကိုင်တွယ် ပူဇော်ပသခြင်း မပြုရပေ။ မိန်းမများသာပူဇော် ပသရသည်။

ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူတင်မြှောက်ရာတွင် ကန်တော့ပွဲ၌ ထည့်ရိုးထုံးစံဖြစ်သော အုန်း၊ ငှက်ပျောကို ထည့်ပြီးပွဲရှေ့၌ ဖျာလိပ်သစ်တွင် ထဘီ၊ အင်္ကျီ၊ ဆံစု၊ ဘီး စသည်ဖြင့် လူကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်လျက် ကျောက်ပြင်၊ သနပ်ခါးတုံး၊ မှန်တို့ဖြင့် အဆင်သင့် ထားပေးရသည်။ အပျိုအရွယ် မိန်းမပျိုကလေးများ ဆုံမိကြ သည့်အခါ မိမိရည်မှန်းထားသူနှင့် ပေါင်းသင်းရမှု မှန်ပါလျှင် မအောင်ဖြူ သခင်မကြီးက ဘယ်နှစ်ချက်ရိုက်ပြတော်မူပါဟု အပျော်အပါး ရယ်စရာ မေးမြန်းကြလေ့ ရှိသည်။

အမျိုးသမီးလောကတွင် ထင်ရှားသော နတ်တစ် ပါးဖြစ်လေသည်။မအောင်ဖြူနတ် ဝင်ပါကဖျာလိပ်ဘယ်ညာယိမ်း ပြသည်ဟု ယုံကြည်ကြလေသည်။ ကြို့ပင်ကောက်မြို့သို့ကြုံတုန်း ကြုံခိုက် ရောက်ရှိ ပါက သွားရောက် လေ့ လာနိုင် ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား ကိုယ် တိုင် သွား ရောက် လေ့ လာ ရသလောက် မျှဝေခြင်းပါ။ စစ်သွေးသစ္စာ (စစ်သည်တော်ဟောင်းတစ်ဦး) crd