ဗဟုသုတ

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာ ဂုဏ္သိကၡာပါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တကယ္အျဖစ္မွန္ေလးပါ

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာ ဂုဏ္သိကၡာပါ

၂၀၁၅ခုႏွစ္တုန္း .အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တ ကယ္အျဖစ္မွန္ေလးပါ။ကန္ဆက္ၿမိဳ႕ေလးရဲ႕. လမ္းေဘးတစ္ခုမွာ အိမ္ေျခမဲ့သူ ဘီလီေရးဟာရစ္ဟာ ခြက္တစ္လံုးကို ေ႐ွ႕ခ်ၿပီးထိုင္ရင္းနဲ႔လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို …ပိုက္ဆံေတာင္းေနပါတယ္။ဝတ္ေကာင္းစားလွနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္ဟာသူ႔ခြက္ထဲကိုေဒါလာ တစ္ဆယ္တန္ ႏွစ္ရြက္ထည့္ေပးလိုက္တယ္။

။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးႀကီးရဲ႕ လက္မွာ ဝတ္ထားတဲ့တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ စိန္လက္စြပ္ဟာ ခြက္ထဲကို က္ၾသား ပါတယ္။။ခြက္ထဲမွာ႐ွိေနတဲ့ေငြစက္ကူေၾကာင့္ လက္စြပ္ က္သံကိုမၾကားရလို႔အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာ သူလက္စြပ္ က္သြားမွန္းမသိလိုက္ဘူး။ညေနေရာက္ေတာ့ ဘီလီဟာ ခြက္ထဲကပိုက္ဆံေတြ ကို ထုပ္ရင္းနဲ႔ စိန္လက္စြပ္ကိုေတြ႔လိုက္တယ္။

။စိန္လက္စြပ္ဟာ တန္ဖိုးႀကီးမွန္းသိလို႔ ပေထမတာ့သူေရာင္းဖို႔စိက္ကူးေသးတယ္။ဒါေပမဲ့ သူစိတ္မသန္႔ဘူး။သူ႔စိတ္ထဲမွာ”ဒီလက္စြပ္ ဟာ ငါပိုင္တာမဟုတ္လို႔ေရာင္းလို႔မျဖစ့္ဘူး။ပိုင္႐ွင္ကိုျပန္ေပးရမယ္လို႔ေျပာရင္း လက္စြပ္ငိုသိမ္းထားလိုက္တယ္။လအတန္ၾကာမွာ လက္စြပ္ပိုင္႐ွင္အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာဘီလီစီေရာက္လာၿပီး လက္စြပ္ေတြ႔မိသလားလို႔ ေမးတယ္။

ဘီလီက သူသိမ္းထားတဲ့လက္စြပ္ကို ျပန္ေပးလိုက္တယ္။အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ မိန္းမျဖစ္ေနတယ္။အဲဒီသတင္းဟာ ကန္ဆတ္ၿမိဳ႕က သတင္းစာမွာ ပါလာလို လူေတြသိကုန္ၾကတယ္။ဘီလီရဲ႕႐ိုးသားမႈကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတကအလႉေကာက္ခံတာ ေဒၚလာစုစုေပါင္းတစ္သိန္းကိုး ေသာင္းရလို႔ သူ႔ကိုေပးအပ္လိုက္တယ္။

ဒါတင္မကေသးပါဘူး ဂုဏ္ျပဳေငြေပးအပ္တဲ့ အခန္းအနားကို တီဗီကေနထုတ္လြင့္ျပသတာကို သူနဲ႔၁၆ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြာေနတဲ့မိသားစုက ၾကည့္မိလို႔ သူနဲ႔ျပန္ေပါင္းမိျကတယ္။

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းဟာဂုဏ္သိကၡာပါ

၂၀၁၅ခုႏွစ္တုန္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တကယ္အျဖစ္မွန္ေလးပါ။ကန္ဆက္ၿမိဳ႕ေလးရဲ႕လမ္းေဘးတစ္ခုမွာအိမ္ေျခမဲ့သူ ဘီလီေရးဟာရစ္ဟာ ခြက္တစ္လံုးကို ေ႐ွ႕ခ်ၿပီးထိုင္ရင္းနဲ႔လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို ပိုက္ဆံေတာင္းေနပါတယ္။ဝတ္ေကာင္းစားလွနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ေယာက္ဟာသူ႔ခြက္ထဲကိုေဒါလာ တစ္ဆယ္တန္ ႏွစ္ရြက္ထည့္ေပးလိုက္တယ္။

။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးႀကီးရဲ႕ လက္မွာ ဝတ္ထားတဲ့တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ စိန္လက္စြပ္ဟာ ခြက္ထဲကို က္ၾသား ပါတယ္။။ခြက္ထဲမွာ႐ွိေနတဲ့ေငြစက္ကူေၾကာင့္ လက္စြပ္ က္သံကိုမၾကားရလို႔အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာ သူလက္စြပ္ က္ သြားမွန္းမသိလိုက္ဘူး။ညေနေရာက္ေတာ့ ဘီလီဟာ ခြက္ထဲကပိုက္ဆံေတြကို ထုပ္ရင္းနဲ႔ စိန္လက္စြပ္ကိုေတြ႔လိုက္တယ္။စိန္လက္စြပ္ဟာ တန္ဖိုးႀကီးမွန္းသိလို႔ ပေထမတာ့သူေရာင္းဖို႔စိက္ကူးေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူစိတ္မသန္႔ဘူး။သူ႔စိတ္ထဲမွာ”ဒီလက္စြပ္ဟာ ငါပိုင္တာမဟုတ္လို႔ေရာင္းလို႔မျဖစ့္ဘူး။ပိုင္႐ွင္ကိုျပန္ေပးရမယ္လို႔ေျပာရင္း လက္စြပ္ငိုသိမ္းထားလိုက္တယ္။လအတန္ၾကာမွာ လက္စြပ္ပိုင္႐ွင္အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာဘီလီစီေရာက္လာၿပီး လက္စြပ္ေတြ႔မိသလားလို႔ ေမးတယ္။ဘီလီက သူသိမ္းထားတဲ့လက္စြပ္ကို ျပန္ေပးလိုက္တယ္။အမ်ိဳးသမီးႀကီးဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ မိန္းမျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီသတင္းဟာ ကန္ဆတ္ၿမိဳ႕က သတင္းစာမွာ ပါလာလို လူေတြသိကုန္ၾကတယ္။ဘီလီရဲ႕႐ိုးသားမႈကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတကအလႉေကာက္ခံတာ ေဒၚလာစုစုေပါင္းတစ္သိန္းကိုး ေသာင္းရလို႔ သူ႔ကိုေပးအပ္လိုက္တယ္။ဒါတင္မကေသးပါဘူး ဂုဏ္ျပဳေငြေပးအပ္တဲ့ အခန္းအနားကို တီဗီကေနထုတ္လြင့္ျပသတာကို သူနဲ႔၁၆ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြာေနတဲ့မိသားစုက ၾကည့္မိလို႔ သူနဲ႔ ျပန္ေပါင္းမိျကတယ္။

သူ႔မိသားစုက သူေျပာက္သြားဒါကို စံုစမ္းမရလို႔ ေသ ၿပီးထင္ေနၾကဒါ။ ဘီလီဟာ အခု အိမ္တစ္လံုး ကား တစ္စီးပိုင္ေနပါၿပီး။လူငယ္ေတကို အဓိကေျပာျခင္တာက႐ိုးသားပါ။ေျဖာက့္မတ္ပါသူမ်ားေတလို႔ မတင့္တယ္ မ႐ွိေပမဲ့အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုလံုတယ္ေလ။

( SUWARေမတၱာျဖင့္)

သုတ ရသvideoမ်ားၾကည့္ျခင္ရင္👇

👍 SUPERMAN👉 pageကို

LIKE FOllOWလုပ္ထားေပးပါ